+A -A /R

Nyhed

Projekt RÅDerummet har været med til at forhindre at lejere bliver sat på gaden

Gratis økonomisk rådgivning forhindrer, at lejere bliver sat på gaden, fordi de ikke kan betale husleje. Det viser resultaterne fra RÅDerummets evalueringsrapport.

RÅDerummets projekt var en midlertidig, forebyggende indsats, der gennem de seneste to år har tilbudt gratis økonomisk rådgivning til lejere i 17 almene boligafdelinger på Bispebjerg.

Projektet havde 3 medarbejdere og var et samarbejde mellem de fire boligorganisationer fsb, AAB, SAB og 3B samt Københavns Kommune. Projektets formål var at nedsætte antallet af lejere, der blev sat ud af deres bolig, fordi de ikke kunne betale husleje.

I de to år projektet har kørt, har RÅDerummets medarbejdere rådgivet i 170 tilfælde, hvoraf det er lykkedes at afværge en permanent udsættelse af lejeren i 63 tilfælde.

Desuden har RÅDerummet vejledt og rådgivet yderligere 213 lejere og dermed antagelig bidraget til at afværge yderligere udsættelser.

Blandt andet har rådgiverne anslået lejernes rådighedsbeløb efter at husleje og andre faste udgifter blev betalt. Det viste sig, at en betydelig del af de lejere, som var truet af udsættelse, havde en økonomi som langt fra var bæredygtig i forhold til huslejen.

Gavnligt tiltag for udsættelsestruede lejere

RÅDerummet er i perioden april 2013 - april 2015 blevet evalueret af Als Research, som i sin rapport konkluderer: ”… projekt RÅDerummet har været et positivt og gavnligt tiltag overfor udsættelsestruede lejere på Bispebjerg”.

RÅDerummets rådgivere havde et kontor lokalt på Bispebjerg, hvorfra de lavede opsøgende arbejde og tilbød økonomisk rådgivning til de lejere, der var i huslejerestance.   

Finder varige løsninger i fællesskab
Sammen med lejeren fandt rådgiveren løsninger på de  økonomiske problemer. Blandt andet blev lejerens økonomi gennemgået grundigt, og det blev undersøgt, om der kunne  søges en enkelt-ydelse til dækning af huslejerestancen hos Københavns Kommune.

Samtidig tjekkede RÅDerummets rådgivere, om lejerne havde ret til sociale ydelser, som eksempelvis boligstøtte, særlig støtte til høje boligudgifter, børneydelser med videre. Hvis dette var tilfældet, hjalp RÅDerummets rådgivere lejeren med at ansøge om disse.

For at undgå fremtidige økonomiske problemer, hjalp Råderummet også lejeren med at opstille et budget og få regninger tilmeldt betalingsservice samt med brugen af nem-id og digitalpost.

Projektet RÅDerummet blev finansieret af Puljen til forebyggelse af udsættelse af lejere under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

28/05-2015