+A -A /R

Nyhed

Generationernes Byhus på vej i Danmarks storbyer

’Generationernes Byhus’ er en idé om at skabe et hus med boliger til både unge, familier og seniorer under samme tag til en rimelig husleje. Et hus med fællesskaber på tværs, og hvor der i konstruktionen er tænkt på at bidrage til bylivet i gadeplan.

Parterne har ambition om at udvikle et byggekoncept for ’Generationernes byhus’ og at gennemføre 10 til 15 byggeprojekter inden for de næste fire år. De konkrete byggeprojekter skal udvikles i samarbejde med Aarhus, Aalborg, Odense og Københavns kommuner.

- 3B har en lang og god tradition for at samarbejde med andre organisationer om at udvikle nye boligformer. Vi var blandt andet først med medejerboligen og med AlmenBolig+ sammen med KAB. Det er ikke uden omkostninger at gå forrest, men vigtigt hele tiden at udvikle sig. Og nu er næste nye boligform på trapperne. Det er 'Generationernes Byhus' - et samarbejdsprojekt, som organisationsbestyrelsen godkendte på det sidste møde før sommerferien, siger formand for 3B Steffen Morild.


Grundidé til ’Generationernes Byhus’, som er struktureret i vandrette lag. Fælles aktivitetslokaler, vaskeri og butikker bliver placeret i gadeplan for at ”give tilbage til byen” og bidrage til et aktivt byliv i gadeplan.

Social bæredygtighed og godt byliv
Udgangspunktet i ’Generationernes Byhus’ er, at man som beboer trives bedst, hvis de tætte naboer har samme livsmønster som en selv. Samtidig er mødet med andre givende, og den sociale integration er vigtig for bylivet.

Erfaring fra blandt andet bofællesskaber viser, at fællesskaber trives bedst, når de er organiseret vandret. Derfor er byhuset struktureret i vandrette lag. Fælles aktivitetslokaler, vaskeri og butikker bliver placeret i gadeplan for at ”give tilbage til byen” og bidrage til et aktivt byliv i gadeplan.

Plads til alle i byen
Den gode by er en blandet by, og der er stor opmærksomhed på at sikre boliger til alle befolkningsgrupper i de større byer i Danmark.

En af fordelene for boligforeningerne ved at gå sammen i et bredt partnerskab er muligheden for at udvikle et generelt byggekoncept, som kan benyttes i flere byggesager, og dermed gøre boligerne billigere.

Den nye type byhus vil blive udviklet af et partnerskab bestående af seks almene boligorganisationer fra de store byer i Danmark:
•    Boligforeningen Ringgården, Aarhus
•    Himmerland Boligforening, Aalborg
•    Civica, Odense
•    Samvirkende Boligselskaber, København
•    Boligselskabet AKB, København
•    Boligforeningen 3B, København
 
Et byhus for flere generationer er seks boligforeningers nyeste bud på en boligform med indbygget fællesskab, der også er med til at skabe liv i gadeplan.

17/07-2015