+A -A /R

Nyhed

Plader sluger måske for meget fugt

Der er opdaget et problem med de vindspærreplader, der er brugt bag ved facaderne i en del byggerier, herunder også i nogle af 3B’s byggerier. Pladerne kaldes også MgO-plader.

Pladerne er fremstillet i Kina, og problemet er, at de måske indeholder for meget magnesiumklorid – salt. Salt suger fugt fra luften, og når pladerne er mættet, vil de afgive vand. Det kan føre til fugtskader og skimmel på de tilstødende konstruktioner – og de skruer, der er brugt, kan ruste.

Der er endnu ikke overblik over, om problemet gælder alle plader eller kun nogle af dem – og i så fald hvilke. Det er Byggeskadefonden ved at undersøge.

Meget brugte plader
Pladerne har i stort omfang været brugt i nybyggeri og renoveringer de sidste 4-5 år. Baggrunden er, at de er billigere end andre plader, og de er lettere i forhold til fx eternitplader.

Men nu viser det sig altså, at der kan være problemer med fugt i pladerne, og Byggeskadefonden er ved at undersøge pladerne og skadernes omfang. Du kan følge sagen på Byggeskadefondens hjemmeside.

Så snart undersøgelsen er slut, vil vi udarbejde en plan for, hvad der skal gøres for at sikre 3B’s berørte afdelinger mod fugtproblemet.

Berørte beboere er allerede orienteret
For god ordens skyld, så er alle afdelingsbestyrelser og beboere i de berørte afdelinger orienteret om sagen.

Det drejer sig om afdelingerne Egedalsvænge, Sundholm Syd, Dortheavej, Vestergården 2, Midgård og Egeløvparken.

Der forestår nu et større arbejde med finde de helt rigtige løsningsmodeller, og vi vil løbende orientere, når der er nyt i sagen.

20/08-2015