+A -A /R

Nyhed

Ny Ph.d. skal undersøge beboerdemokratiet i 3B

Man hører det ofte i den almene sektor, når snakken falder på beboerdemokrati: ’Vi vil så gerne have nye – og gerne unge – ansigter i afdelingsbestyrelserne. Eller i det mindste til det årlige afdelingsmøde’.

Men hvorfor er det, at det ofte er de samme – og sjældent unge – beboere, der sidder på taburetterne i afdelingsbestyrelserne?
Det skal den 34-årige Ph.d.-studerende Mia Felbo-Kolding nu undersøge.

- Vi ser ofte specifikke beboergrupper i afdelingsbestyrelserne, som ikke er repræsentative for den samlede beboergruppe. Jeg skal blandt andet undersøge, om administrationerne i den almene sektor gør noget bestemt - ubevidst eller bevidst - i deres servicering af beboerdemokratiet, der skaber den skrævvridning i deltagelsen. En del af ideologien med den almene sektor, og særligt beboerdemokratiet, er jo, at alle har mulighed for at deltage. Men spørgsmålet er så, om alle har reel mulighed for at deltage, eller om det blot er en forestilling, en ideologi, der efterhånden kun eksisterer på papiret, siger hun.


Promoverer sig på fællesskab
Hun skal samtidig undersøge, hvor magten ligger i den praktiske del af beboerdemokratiet ude i boligafdelingerne.

- Det er vigtigt at undersøge, hvordan beboerdemokratiet hænger sammen, for den almene sektor legitimerer sig blandt andet på beboerdemokrati og fællesskab, siger Mia.

Hun satser på, at resultaterne fra ph.d.’en når bredt ud i den almene verden.

- Jeg håber, at resultatet skaber debat i sektoren om rammerne for beboerdemokratiet, og om de passer til den nuværende beboersammensætning og nutidens samfund, siger Mia.

Skal være "fluen på væggen"
Hendes Ph.d. er en såkaldt erhvervs-Ph.d.. Det betyder, at Mia laver den i samarbejde med to virksomheder – i dette tilfælde Boligforeningen 3B og Boligkontoret Danmark – og Roskilde Universitet og Innovationsfonden.

Hendes opgave består blandt andet af en del feltarbejde. Derfor er det ikke kun medarbejderne på Havneholmen, der kommer til at se til Mia det næste stykke tid. Hun vil også være ”fluen på væggen” ved møder i afdelingsbestyrelserne og de årlige afdelingsmøder i en række boligafdelinger.

Mias arbejde med Ph.d.’en slutter 31. juni, 2018, og resultaterne bliver løbende offentliggjort.

 

18/12-2015