+A -A /R

Nyhed

Urbanplanen samler kræfterne

Otte boligafdelinger i og omkring Urbanplanen på Amager har slået sig sammen om den daglige vedligeholdelse af afdelingerne og har indgået et tværgående driftssamarbejde – et fællesskab, der trådte i kraft pr. 1. januar 2016 under navnet Samdrift.

Afdelingsbestyrelserne har det seneste års tid knoklet for at finde den bedste løsning i forhold til bedre og billigere ejendomsdrift gennem bedre udnyttelse af medarbejdernes kompetencer og ressourcer på tværs af 3B’s afdelinger i og omkring Urbanplanen. Samtidig er de nu fælles om de store maskiner og andet materiel, så de sparer afdelingerne for de individuelle udgifter til den slags.

De otte boligafdelinger er: Sundholm Syd
  Remisevænget Øst
  Remisevænget Nord
  Dyvekevænget
  Signalgården
  Hørgården 3
  Norgesgade
  Plejecentret CAS

Fagligt specialiserede teams
Der er oprettet fire fælles teams på tværs af afdelingerne:
- Et servicecenter, der til daglig sidder på de to fælles ejendomskontorer og blandt andet tager sig af beboerhenvendelser, udlejning af lokaler, budgetter og råderetssager. Servicecenteret har nu udvidet telefontiden betydeligt i forhold til de individuelle kontorer tidligere, så beboerne kan henvende sig alle hverdage.
- Et serviceteam, der i hovedtræk står for at servicere selve boligerne. De står for vedligeholdelse af fællesområdernes belysning, døre, vinduer og dørtelefonerne samt tilsyn med varmecentraler, ventilationsanlæg og lignende.
- Et grønt team, der står for alle de grønne fællesarealer – hække, bede, træer,  boldbaner og legepladser.
- Et maskinteam, der vedligeholder den fælles maskinpark og står for affaldshåndtering.

Klik her for at se den officielle folder om samdrift i Urbanplanen.

Klik her for at se billedet i stort format.

 

Tilsammen udgør de fire teams en optimeret arbejdsstyrke med specialiserede kompetencer inden for de forskellige områder – og det kommer i sidste ende beboerne i afdelingerne til gode, samtidig med, at det reducerer behovet for udgifter til vikarer ved sygdom og anden fravær.

Samdriften er stadig helt ny for Urbanplanen, men afdelingerne er begejstrede for konceptet – blandt andet for den udvidede telefontid.

 

3B har også samdrift i andre bydele, og senest blev der etableret samdrift i Herlev Bymidte, hvor fem afdelinger for godt og vel et år siden indgik samarbejde.

14/01-2016