+A -A /R

Nyhed

Nu kan du frit vælge tv-kanaler – eller…

Tv-seerne er blevet sat fri af diverse tv-pakker og –distributører, så beboere i boligforeninger selv kan vælge, hvilke tv-kanaler de vil zappe ind på i fremtiden.

Meeen… er det nu også helt så enkelt at slippe af med de mange kanaler, som ufrivilligt er kodet ind på husalteret? Svaret er desværre ’nej’.

Den nye lov, som politikerne har vedtaget, gælder i første omgang kun for de boligafdelinger, der har et såkaldt stikledningsanlæg – det betyder, at hver bolig har deres eget kabel hen til boligafdelingens fællesantenne.

Den 1. januar 2018 kommer loven til at gælde for de boligafdelinger, der har et såkaldt sløjfeanlæg – det betyder, at der kun er ét kabel, som går fra fællesantennen op til bolig 1 og derfra videre til bolig 2, 3, 4, 5, osv. og tilbage til fællesantennen – også kaldet serieforbundet.

Den gamle kontrakt gælder stadig
Selv om du bor i en boligafdeling med stikledningsanlæg, kan du ikke afmelde din tv-pakke i dag. Der er en række forbehold i den nye lov, som boligafdelingen skal følge:

•    Alle kontrakter, som er indgået mellem din boligafdeling og tv-distributøren, skal man leve op til.

•    Har din boligafdeling indgået en kontrakt med tv-distributøren, som indeholder en uopsigelighedsperiode, skal den kontrakt overholdes. Det vil sige, at de nye reglerne først træder på det først mulige opsigelsestidspunkt efter uopsigelighedsperiodens udløb.

•    Har boligafdelingen indgået en kontrakt med tv-distributøren, som kun indeholder en opsigelsesperiode, eller er uopsigelighedsperioden udløbet, gælder reglerne fra udløbet af en periode med samme længde som opsigelsesperioden – regnet fra den 1. oktober 2016.

Efter sommerferien fortæller vi alle afdelingsbestyrelser om den nye lov og de muligheder, som den giver. Først derefter kan der være grund til at tale med nye tv-distributører.

 

18/07-2016