+A -A /R

Nyhed

Problemer med ventilationen i Egedalsvænge

3B har siden 2015 fået forskellige henvendelser om ventilationsanlægget fra beboere og læger, og der er på den baggrund gennemført en række undersøgelser af anlægget.

Tirsdag den 5. juli 2016 fik 3B at vide af Dansk Ventilationsrens, at der var urenheder i nogle af de skakte, der bruges til ventilationsluften i Egedalsvænge. Der var tale om to skakte, og 3B lukkede for en sikkerheds skyld ned for indblæsningen i alle ventilationsanlæg i Egedalsvænge. Indblæsningen er fortsat lukket, og den forbliver lukket, til ventilationen erklæres klar.

Henvendelser fra beboerne
Flere beboere i Egedalsvænge har oplevet luftvejsproblemer, børn har haft astmasymptomer, andre har oplevet lugtgener og har berettet om spontant næseblod blandt børn og voksne.

- De fysiske symptomer, beboerne oplever, bekymrer mig, og vi gør, hvad vi kan for at undersøge, hvad der kan være galt. Så snart vi finder ud af det, skal vi have det løst, siger Morten Boje, administrerende direktør i Boligforeningen 3B.

Teknologisk Institut står for undersøgelserne
8. juli 2016 bad 3B sammen med den ansvarlige rådgiver og den ansvarlige entreprenør Teknologisk Institut om at undersøge ventilationsanlægget til bunds. Den første delrapport er kommet og ligger på Egedalsvænges hjemmeside - egedalsvaenge.3b.dk

3B har netop besluttet at forsegle alle indblæsningskanalerne inde i boligerne.
Det gør vi, fordi nogle af beboerne har udtrykt bekymring over den åbne indblæsningskanal.
Forseglingen starter onsdag den 14. september og forventes at tage et par uger.
Samtidig åbner Teknologisk Institut i samarbejde med MT Højgaard – formentlig i løbet af de næste 14 dage – alle ventilationsanlæg i Egedalsvænge for at tage flere prøver.

Fredensborg Kommune har den 8. september holdt møde med embedslægen, hvor 3B også deltog for at svare på tekniske spørgsmål. Embedslægen vurderede, at 3B har minimeret risikoen for de mest oplagte kilder til problemer med indeklimaet ved at lukke for indblæsningen.

3B opfordrer alle beboere til at åbne spjældet i vinduerne, lufte ud flere gange om dagen - og eventuelt holde vinduerne på klem.

 

 

12/09-2016