+A -A /R

Nyhed

Info-møde i Egedalsvænge torsdag den 15. september

Torsdag den 15. september 2016 var 52 beboere mødt op til info-møde i Egedalsvænge. Eneste punkt på dagsordenen var ventilationsanlægget.

På beboermødet redegjorde Morten Boje, administrerende direktør i 3B, for det første resultat af analyser fra Teknologisk Institut. Analysen viste et normalt indhold af urenheder i anlægget.

Morten Boje opfordrede imidlertid fortsat, sammen med kommunens repræsentanter, beboerne til at gå til læge, hvis de oplever ændringer i deres helbred.

- Vi har desværre endnu ikke klarhed over, hvad problemerne skyldes, men det er fortsat helt nødvendigt at få et overblik over, hvor mange beboere der har symptomer, og hvad de oplever, sagde Morten Boje.

3B og kommunen arbejder sammen om at sikre, at alle beboere bliver oplyst om, at de skal gå til egen læge, så dokumentation og oplysninger kan blive samlet hurtigst muligt.

Urenheder er blandt andet vejstøv
Indblæsningen i Egedalsvænges ventilationsanlæg blev lukket af 3B i starten af juli, da der blev fundet urenheder, der lignede isoleringsmateriale i anlægget.

Torsdag den 15. september kom så resultatet af undersøgelserne fra Teknologisk Institut, og den konkluderer, at der er tale om vejstøv - altså almindeligt forekommende udendørs-støv. De fandt ingen eller kun enkelte mineraluldsfibre i anlægget, hvilket betyder, at der ikke som frygtet var tale om isoleringsmateriale.

Ifølge Teknologisk Institut er det helt normalt at finde vejstøv i ventilationskanaler i et vist omfang.

- Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi stopper her. Vi arbejder på højtryk på at finde andre mulige kilder til de problemer, beboerne oplever, understreger Morten Boje.

Ny uvildig rådgiver skal sikre kvaliteten
- Vi har de sidste tre måneder gentagne gange krævet en skriftlig redegørelse fra vores byggetekniske rådgiver RUBOW arkitekter, og den har vi endnu ikke fået, siger Morten Boje.

- På den baggrund har 3B derfor i denne uge besluttet at tilknytte en ny, anderkendt byggeteknisk rådgiver til at se på sagen og komme med en second opinion.

- Vi kan ikke længere vente på, at RUBOW kommer med den nødvendige dokumentation og redegørelse, der viser, at anlægget er udført efter kendt byggeskik, understreger Morten Boje.

Det er også den nye rådgivningsvirksomhed, der overtager opgaven at føre tilsyn med og kontrollere, at der bliver gjort det, der skal til. Og dem, der skal dokumentere, at anlægget er sundhedsmæssigt forsvarligt.

19/09-2016