+A -A /R

Nyhed

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 13. oktober - ny revisor og opgavegrupper

Torsdag den 13. oktober 2016 havde 3B ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 50 repræsentanter deltog. På mødet blev 3B’s nye revisor valgt. Det bliver revisionshuset PWC.

Samtidig fortalte organisationsbestyrelsen om 3B’s strategi 3B – Sammen mod 2020 og arbejdet i syv opgavegrupper, der er blevet oprettet i forbindelse med arbejdet med strategien. Opgavegrupperne skal tage fat i relevante udfordringer og opgaver under 3B – Sammen mod 2020 og komme med løsninger på disse.På mødet opfordrede organisationsbestyrelsen interesserede afdelingsbestyrelser og beboere til at være med i arbejdet i opgavegrupperne. Læs mere om opgavegrupperne, og find navnet på tovholderne for de forskellige opgavegrupperne her.

Tøv ikke med at melde dig til at deltage i arbejdet med at skabe levende og mangfoldige fællesskaber i 3B.

14/10-2016