+A -A /R

Nyhed

Formand om retssag: Nødvendigt at værne om demokratiet

Retten i Helsingør danner i dagene den 24. og 25. januar ramme om principiel sag om retten til at vælge en afdelingsbestyrelse.
I marts 2014 overtog organisationsbestyrelsen i 3B afdelingsbestyrelsens opgaver for at værne om demokratiet.
Beboerklagenævnet har tidligere sanktioneret overtagelsen - og nu skal Boligretten så behandle en klage over, at organisationsbestyrelsen fastholdt beslutningen i september 2015.

3B er en almen boligorganisation, hvis fornemmeste opgave er at sikre gode og betalelige boliger til almindelige mennesker og til dem, der er mere sårbare. Det er desuden 3B’s ansvar, at regler og love overholdes.

Det gælder også de regler, der gælder for beboerdemokratiet. Om det forklarer formand for boligforeningen 3B Steffen Morild:

- Vi har handlet for at værne om demokratiet. Det var en demokratisk svær beslutning. Vi er overbeviste om, at vi gjorde det rigtige.

Vi har hele tiden været aktivt i dialog med beboerne og med beboerudvalgene. Vi har inviteret til dialogmøder med både den gamle afdelingsbestyrelse, repræsentanter og udvalgsmedlemmer. Få er mødt op - og en del af dem, der mødte op, har understreget, at Egedalsvænge ikke umiddelbart var klar til at vælge en ny afdelingsbestyrelse.

Til gengæld kan vi se, at der er et bredt engagement på afdelingsmøderne. Derfor havde vi også indkaldt til afdelingsmøde med valg til et udvalg, der skulle forberede rammerne for valget af en ny afdelingsbestyrelse, forklarer Steffen Morild.

Afdelingsmødet var et led i den række af dialogmøder, som beboerne har været inviteret til og skal ses som de første skridt til ny afdelingsbestyrelse.
- Beboerne skal vælge nogen, DE har tillid til, som kan forberede valg til afdelingsbestyrelse.
En afdelingsbestyrelse, der vil arbejde for alle beboerne. Der VIL demokratiet.
VIL samarbejdet. Med kommunen. Med 3B. Det var baggrunden for, at vi indkaldte til det ekstraordinære møde, men de beboere, der var mødt op, stemte forslaget ned.
Nu må vi så drøfte i organisationsbestyrelsen og med Fredensborg Kommune, hvordan vi kommer videre. Vi bliver nødt til at insistere på dialogen, understreger Steffen Morild.

Svær beslutning
Det var ikke nogen let beslutning, organisationsbestyrelsen tog tilbage i marts 2014, da man overtog afdelingsbestyrelsens opgaver.

Organisationsbestyrelsens vurdering var kort og godt, at afdelingsbestyrelsen ikke levede op til sit ansvar.

Det gjaldt fx ansvaret for at se til, at afdelingsmødets beslutninger blev ført ud i livet, at varetage alle beboeres tarv - også mindretallets - ligesom afdelingsbestyrelsen ikke levede op til sit ansvar i afdelingens store renoveringssag.

Afdelingsbestyrelsen ønskede heller ikke, at den boligsociale indsat i Egedalsvænge ”Kokkedal på Vej” skulle have fri og uhindret adgang til at uddele flyers og andet informationsmateriale direkte i beboernes brevsprækker og på opslagstavler i opgangene.

Det er organisationsbestyrelsen, der har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Og organisationsbestyrelsen har en særlig forpligtelse til at sikre rammerne for et aktivt beboerdemokrati.

Både formand og direktør holdt flere møder med afdelingsbestyrelsen - uden resultat. Derfor blev afdelingsbestyrelsen indkaldt til møde med repræsentanter fra 3B’s organisationsbestyrelse den 10. februar, hvor kravene til afdelingsbestyrelsen blev skærpet.

Afdelingsbestyrelsen accepterede, at de blandt andet
•    senest den 8. marts 2014 skulle aflevere en plan for, hvilke arrangementer der skulle gennemføres i Egedalsvænge i 2014.
•    senest den 17. marts 2014 kl. 10.00 skulle aflevere en plan for fordelingen af lokaler efter objektive kriterier.

- Afdelingsbestyrelsen overholdt ikke aftalerne, og vi måtte derfor konstatere, at den ikke levede op til sit ansvar om at sørge for, at afdelingsmødets beslutninger blev ført ud i livet, fortæller Steffen Morild.

Det er baggrunden for, at organisationsbestyrelsen besluttede at overtage afdelingsbestyrelsens opgaver med virkning fra 17. marts 2014. Det skete for at værne om demokratiet.

Siden marts 2014 har beboervalgte fra netop organisationsbestyrelsen gentagne gange forsøgt at få den gamle afdelingsbestyrelse i tale. De har været inviteret til konfliktmægling med Center for Konfliktløsning - og til dialogmøder.

Organisationsbestyrelsen har også fremlagt beslutningen for repræsentantskabet - 3B’s øverste myndighed, som er valgt blandt alle 3B’s beboere. Og repræsentantskabet har løbende givet organisationsbestyrelsen mandat til at arbejde videre med at få en dialog i gang om samarbejde, rammer og regler, før der kunne ske valg til afdelingsbestyrelse.

Sag tidligere behandlet i beboerklagenævn
Afdelingsbestyrelsen indklagede organisationsbestyrelsens overtagelse af opgaverne til beboerklagenævnet i juni 2014.

I Beboerklagenævnet gav 3B’s beslutning ikke anledning til bemærkninger - og det er samme beslutning, der lå til grund, da valg til afdelingsbestyrelse ikke kom på dagsordenen på afdelingsmødet i Egedalsvænge i efteråret 2015.

Nævnet slog dengang fast, at organisationsbestyrelsen har ”en særlig forpligtelse til at sikre rammerne for et aktivt beboerdemokrati i boligorganisationens afdelinger”.

Nu har en repræsentant fra den tidligere afdelingsbestyrelse så valgt at føre sagen videre til Boligretten. Det ser 3B’s formand Steffen Morild som et sundt tegn:

- Det er præcis det, vi har et retssystem til. Afdelingsbestyrelsen var ikke tilfreds med den beslutning, organisationsbestyrelsen tog – og indbragte derfor sagen til beboerklagenævnet, hvor de ikke fik medhold.

Næste skridt er så helt naturligt Boligretten.

Nu får begge parter mulighed for igen at fremføre deres synspunkter, hvorefter retten tager stilling til sagen, forklarer Steffen Morild.

Yderligere info?
Du kan følge sagen tilbage i tiden på 3B’s hjemmeside (søg på Egedalsvænge på forsiden).

Du er også velkommen til at kontakte kommunikationschef Anette Hertz på anhz@3b.dk eller 40 97 50 77

 

23/01-2017