+A -A /R

Nyhed

Orientering til pressen: 3B's formand om dom i sag om beboerdemokrati i Egedalsvænge

Boligretten i Helsingør har afgjort, at der skal vælges en afdelingsbestyrelse i Egedalsvænge.

Formanden for Boligforeningen 3B, Steffen Morild, har følgende kommentarer til dommen:

- Dommerne i Boligretten i Helsingør har helt undladt at forholde sig til andet end lovens bogstav. Dommen er så klar, at vi umiddelbart tager den til efterretning.

- Organisationsbestyrelsen, som er valgt af beboerne i 3B, fandt det rigtigt at afsætte den tidligere afdelingsbestyrelse, da vi stod i en uholdbar situation. Det gjorde vi af hensyn til beboerne i Egedalsvænge og for at værne om mindretallet og beboerdemokratiet i Egedalsvænge. Vi ønskede - og ønsker ikke - en ny juletræssag.

- Det har hele tiden været vores mål at få valgt en afdelingsbestyrelse i Egedalsvænge, så på den måde ændrer dommen ikke noget. Beboerne skal nu vælge en afdelingsbestyrelse, der kan skabe god ro, orden og trivsel for alle beboere i Egedalsvænge.

- Min anbefaling til organisationsbestyrelsen vil umiddelbart være, at vi ikke anker. Vi skal derimod videre af hensyn til beboerne i Egedalsvænge. Nu er det op til beboerne sammen med os at skabe et velfungerende beboerdemokrati.

- Dommen er som sagt meget klar. Derfor må lovgiver se på, om lovgivningen er tidssvarende, når den ikke tager højde for et lokalt beboerdemokrati, der løber af sporet.

København, 24. marts 2017

Alle pressehenvendelser til kommunikationschef Anette Hertz, tlf.: 40 97 50 77

24/03-2017