+A -A /R

Nyhed

3B har lavet ind- og fraflytningsundersøgelser i 2016

3B har i løbet af hele 2016 spurgt beboere, der enten flyttede ind eller ud af vores boliger, hvad de synes om at bo i 3B, eller hvordan de havde oplevet det at flytte ind i en 3B-bolig. 
 
Indflytningsundersøgelsen
I 2016 var der i 3B 1.053 indflytninger, og undersøgelsen er blevet udsendt på mail til 802 beboere.  393 beboere valgte at besvare spørgsmålet, hvilket giver en samlet svarprocent på 49 pct. 
 
Der er spurgt ind til de overordnede processer i forbindelse med en indflytning, og 92,1 pct. er enten meget tilfredse eller tilfredse med den service, de modtog i perioden op til lejekontrakten. 88,4 pct. af beboerne er enten meget tilfredse eller tilfredse med den service, de fik på selve indflytningsdagen. Den samlede tilfredshed er dermed på 90,5 pct. Dette er en stigning på 3 pct. sammenlignet med 2015. 
 
Fraflytningsundersøgelsen
Der var i 2016 1.043 fraflytninger i 3B, og undersøgelsen er blevet udsendt på mail til i alt 707 beboere. 234 beboere valgte at besvare spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svarprocent på 34 pct. 
85,9 pct. svarer, at de har været meget tilfredse eller tilfredse med at bo i den bolig, de er flyttet fra. Et tal som er faldet med 0,7 % siden 2015.
 
82,8 pct. svarer, at de oplevede deres fraflytningssyn som meget tilfredsstillende og tilfredsstillende. Dette er en stigning på 3,4 pct. siden 2015. Samtidig mente 76,5 % af beboerne, at servicen de fik i forbindelse med deres fraflytning i høj eller nogen grad levede op til deres forventninger. Dette er en stigning på 3,8 % siden 2015.
 
30/03-2017