+A -A /R

Nyhed

3B anker dom og ønsker afklaring i sag om afdelingsbestyrelse i Egedalsvænge

Boligretten i Helsingør afgjorde den 24. marts 2017, at 3B skal anerkende, at beboerne i Egedalsvænge er berettiget til at vælge en afdelingsbestyrelse.

Det har hele tiden været 3B’s mål at få valgt en afdelingsbestyrelse i Egedalsvænge, så på den måde ændrer dommen ikke noget.  3B vil hurtigst muligt – i overensstemmelse med dommen – indkalde til et afdelingsmøde i Egedalsvænge, hvor beboerne kan vælge en ny afdelingsbestyrelse.

Valg inden sommerferien
Beboerne i Egedalsvænge skal derfor inden sommerferien vælge en afdelingsbestyrelse, der kan skabe god ro, orden og trivsel for alle beboere i Egedalsvænge.

- Vi skal videre i Egedalsvænge. Derfor vil vi fortsat søge dialogen og hjælpe en ny afdelingsbestyrelse med at skabe gode forhold for beboerne i Egedalsvænge. Det ændrer en anke af Boligrettens afgørelse ikke på, forklarer formand for 3B, Steffen Morild.

Komplekse problemer i principiel sag
3B har overvejet sagen nøje og besluttet at anke.

- Vi ønsker at varetage beboernes interesser bedst muligt. I den forbindelse er sagen så principiel, at vi ønsker en endelig stillingtagen til de mange aspekter. Sagen er ikke kun af interesse for Egedalsvænge, men hele den almene sektor. Derfor har vi bedt vores advokat om at anke Boligrettens afgørelse, siger Steffen Morild.

Dommen fra Boligretten er på den ene side klar, men på den anden side tages der i dommen ikke stilling til de komplekse problemstillinger, som forløbet siden 2014 har vist. Derfor har 3B valgt at anke dommen, så Landsretten kan forholde sig til disse problemstillinger.

Hvilket ansvar har organisationsbestyrelsen?
- Dommen er relativt kortfattet og indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Den tager ikke stilling til det, der for 3B var kernen i sagen, nemlig boligorganisationens repræsentantskabs og bestyrelses ansvar for et velfungerende beboerdemokrati i den enkelte boligafdeling, forklarer 3B’s formand.

- Vores håb er, at vi med anken får et mere klart billede af, hvilket ansvar en organisationsbestyrelse og et repræsentantskab har for beboerdemokratiet i en almen boligafdeling, hvor beboerdemokratiet ikke fungerer efter hensigten, slutter Steffen Morild.

21/04-2017