+A -A /R

Nyhed

Opgavegrupperne kører derudaf

Kan beboere inddrages endnu mere aktivt i de politiske beslutninger? Svaret er ja. Det er 3B’s opgavegrupper et bevis på. Organisationsbestyrelsen besluttede sig for at tænke i nye baner som en del af arbejdet med at realisere strategien 3B – Sammen mod 2020. 

Tankerne bag opgavegrupperne er at styrke samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og afdelingerne og skabe gode politiske løsninger og nyskabelse i 3B. Tankerne blev til handlinger, da seks opgavegrupper begyndte i efteråret 2016:

- Roller, Respekt og Tillid
- Øget Brug af Beboerlokaler
- Fremtidens Ydelser i 3B
- Styring af Renoveringssager
- Digitalisering og IT
- Intern Oprykning

Opgavegruppen Intern Oprykning har afsluttet dens arbejde, og det er resulteret i nye udlejningsaftaler med nye regler for intern oprykning samt udlejningshjul, der illustrerer reglerne. 

Mange spændende tiltag igangsat
De fem andre opgavegrupper kører stadig, og nogen af grupperne er så langt i processen, at de snart kan præsentere deres produkter. 

Opgavegruppen Roller, Respekt og Tillid har afholdt fokusgruppeinterview og udsendt spørgeskemaer, og snart har den et produkt klart i form af en pixi.

I opgavegruppen Øget Brug af Beboerlokaler har BL været forbi og holde oplæg om brug af fælleslokaler. Gruppen arbejder på materiale, der kan bruges til inspiration til øget brug af lokalerne. Det fortæller tovholder fra organisationsbestyrelsen, Ulrik Falk-Sørensen, om i denne video:

I Fremtidens Ydelser i 3B arbejder gruppen på en ny struktur for ydelser og takster i 3B. Med den nye struktur bliver det endnu mere tydeligt for både beboere og afdelingsbestyrelser, hvilke ydelser de betaler for, og hvad de får for deres penge.  

En revideret byggepixi er under udarbejdelse i opgavegruppen Styring af Renoveringssager, og gruppens medlemmer arbejder med, hvordan og gennem hvilke kanaler der skal kommunikeres under renoveringssager. 

I opgavegruppen Digitalisering og IT er der holdt workshop og lavet interviews, der skal bidrage til en fælles digitaliseringsstrategi med KAB. 

Her kan du læse opgavegruppernes kommissorier, der fortæller om formålene med hver opgavegruppe 

Du får noget ud af at være med!

Susanne Andersen og Carsten Werner-Madsen bor begge i afdelingen Hjortegården i Herlev og er med i opgavegruppen Styring af Renoveringssager. For dem er det givende at være med i opgavegruppen:

- Når du sidder i en opgavegruppe, får du for det første selv noget ud af det. For det andet er du med til at give noget til 3B’s beboere, og for det tredje er du med til at præge vigtige beslutninger. Det er derfor, jeg er med, fortæller Carsten. 

Susanne er enig med Carsten og er derudover især glad for det samspil, der er i gruppen:

- For mig er noget af det bedste ved at være med i opgavegruppen, at vi alle er med på lige fod. Vi bidrager alle, og vores meninger bliver hørt – uanset om man er beboer, sidder i afdelingsbestyrelsen eller er byggechef. Jeg har lært meget brugbart i forhold til den renovering vi i Hjortegården er i gang med. Derudover bidrager os fra Hjortegården med viden, der kan sikre en god kommunikation til beboerne i forbindelse med fremtidige renoveringer i andre afdelinger. 

Efteråret 2017 byder på nye opgavegrupper
Organisationsbestyrelsen har allerede nye opgavegrupper på tegnebrættet, som forventes at starte op i efteråret 2017 eller i starten af 2018: 

-    Nye Rammer for Aktivitetspuljen
-    Lettere At Være Afdelingsbestyrelse
-    Bygningseftersyn og Henlæggelser

3B’s formand, Steffen Morild, regner med, at de nye opgavegrupper kan drage nytte af erfaringerne med arbejdet og arbejdsformen i de første grupper: 

- Erfaringerne fra den første omgang opgavegrupper er guld værd i forhold til 3B’s fremtidige opgavegrupper. Det er nemlig erfaringerne, der fremadrettet sikrer et godt og effektivt samarbejde mellem organisationsbestyrelsen, beboere, administrationen og andre aktører,” fortæller formanden for 3B, Steffen Morild. 

Vil du være med?
3B’s opgavegrupper er en ny samarbejdsform i 3B. I grupperne mødes medlemmer fra organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelser, beboere, ansatte fra administrationen og eventuelt andre aktører. Det gør de for sammen at skabe nye løsninger til gavn for beboerne i 3B. På den måde inviteres flere parter med ind i de politiske beslutningsprocesser og inddrages i de politiske beslutninger. 

Kunne du tænke dig at være med til at præge fremtiden for dig, dine naboer og andre beboere i 3B? Så meld dig til en af de nye opgavegrupper og kom helt tæt på beslutningerne. Ved at være med i en opgavegruppe kan du gøre en forskel for både dig selv og for 3B’s beboere. 

Vi skriver her på hjemmesiden, når der er åben for tilmelding til de nye grupper. Her vil du også kunne læse om, hvordan du kan komme med i en opgavegruppe. 

28/04-2017