+A -A /R

Nyhed

Repræsentantskabsmødet var i år digitalt for første gang

Traditionen tro var 3B-sangen noget af det første på dagsordenen til repræsentantskabsmødet, der igen i år foregik i IDA’s lokaler, tæt på Havneholmen. En dagsorden med 13 punkter, som to dirigenter fra BL – Danmarks Almene Boliger sørgede for blev fulgt. Med på dagsordenen i år var også et boligpolitisk oplæg fra Københavns overborgmester Frank Jensen. 


Overborgmesteren fortalte om Københavns Kommunes fremtidige planer for boligbyggeri i København, der har stort fokus på alment byggeri. Overborgmesteren havde i sit oplæg også gjort plads til at takke 3B for det gode og vigtige samarbejde om at sikre boliger til alle i København – også i fremtiden. 

Nye tider – Store udfordringer – Andre løsninger
- Repræsentantskabsmødet er en aften med traditioner, hvor vi både retter blikket bagud – og hvor vi fortæller om det kommende års arbejde, lød det indledningsvist i beretningen fra 3B’s formand Steffen Morild. 

Temaet for formandens beretning i år var ”Nye tider – Store udfordringer – Andre løsninger”. Under dette tema fortalte formanden om Fremtidens Drift i 3B, et presset boligmarked i København og 3B’s kamp for at skabe endnu flere almene boliger i København til alle og til en fornuftig husleje. 

Formanden fortalte også om nye muligheder for at deltage i beboerdemokratiet i 3B. Blandt andet muligheden for at deltage i 3B’s opgavegrupper og for at tage 3B’s Bestyrelsesuddannelse. Formanden sluttede af med at takke kollegerne i afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen samt den administrerende direktør Morten Boje og de ansatte. 


3B’s fokusområder 
Efter formandens havde aflagt sin beretning, gav han ordet videre til Morten Boje. Den administrerende direktør fortalte om 3B’s forretningsførelse – både i det forgangne år og i det nye år. Der har været tre større fokusområder i 2016: 

  • Strategien 3B – Sammen mod 2020
  • Partnerskab med KAB
  • Organisation i forandring


3B arbejder målrettet med at føre den ambitiøse strategi ud i livet. Strategien blev vedtaget på repræsentantskabsmødet 2016 og kører, som navnet siger, frem til 2020. Morten Boje kunne fortælle, at organisationsbestyrelsen og administrationen har været – og fortsat er – i gang med at omsætte visionsbilledet til strategiske handleplaner. Handleplaner, der kan føre strategien ud i livet. 


Partnerskabet med KAB har både i det forgangne år og er også i nuværende år på alles læber i 3B. Formanden fortalte om mulighederne og fordelene ved at have et stærkt partnerskab med KAB. Blandt andet når det gælder IT-løsninger og andre digitale løsninger. For nyligt kunne organisationsbestyrelsen og administrationen fortælle, at KAB havde sendt os en officiel invitation til at flytte ind i et nyt, fælles hovedkontor, og på årets repræsentantskabsmøde blev der også talt om den mulige flytning.

God debat og gode spørgsmål
På repræsentantskabsmødet var det ikke kun formanden og den administrerende direktør, der talte om partnerskabet med KAB og den mulige flytning. Der var også kommentarer og spørgsmål til en eventuel flytning fra repræsentanter.


- Vi skal passe på, vi ikke bliver spist af KAB, lød det fra blandt andre formanden for Folehaven, Villy Sørensen. 

Ville Sørensen udtrykte derudover også bekymring for, hvad det vil koste at flytte. Samme bekymring havde også Yvonne Fornitz fra Egedalsvænge, der spurgte: 

- Hvad vil det koste os beboere?

Steffen Morild svarede bagefter på spørgsmål og forholdt sig til kommentarerne. 

- Tankerne om at flytte sammen med KAB er noget, vi drøfter, så vi kan matche det storkøbenhavnske boligmarked. Det er repræsentantskabet, der træffer den endelige beslutning. Vi opgiver ikke 3B’s identitet i dette, men sammen med KAB vil vi være de største i Storkøbenhavn med mere end 60.000 boliger, lød det fra Steffen Morild.


Alle blev genvalgt
På årets repræsentantskabsmøde var der valg til næstformand og til fire medlemmer af organisationsbestyrelsen. Som noget nyt foregik afstemningen i år digitalt. Den digitale afstemning blev taget godt i mod af repræsentanterne og medvirkede til hurtige afstemninger, fordi stemmerne blev talt op digitalt og i realtid.  


Der var ingen modkandidater til hverken den nuværende næstformand eller de fire organisationsbestyrelsesmedlemmer. Derfor er 3B’s næstformand fortsat Iris Gausbo, og Henrik Thorenfeldt, Dijana Dix Omerbasic, Hans Jørgen Larsen og Ulrik Falk-Sørensen forsætter i bestyrelsen. Alle fem blev genvalgt for de næste to år.

På årets repræsentantskabsmøde blev der også valgt suppleanter til organisationsbestyrelsen. I alt stillede seks kandidater op, og fire blev valgt: 

  • Dorte Skovgård
  • Daniel Lundberg 
  • Bjarne Lynge
  • Thomas Forchhammer 

Både før, under og efter repræsentantskabsmødet var der let anretning, mens de mange fremmødte repræsentanter kunne nyde hinandens selskab og den gode udsigt udover havnen fra IDA’s lokaler. Derudover kunne de også se en film, der viser året 2016 i 3B.

Om 3B’s repræsentantskab
Der holdes årligt repræsentantskabsmøde for 3B’s repræsentanter. Repræsentantskabet er 3B's øverste myndighed og består af 3B’s organisationsbestyrelse og repræsentanter for hver boligafdeling. Repræsentantskabsmedlemmerne skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling. Formanden for 3B’s organisationsbestyrelse er også formand for repræsentantskabet, der godkender 3B’s regnskab, beretning og vedtægter.

12/06-2017