+A -A /R

Nyhed

Til kamp mod stoffer i Valby

Den boligsociale helhedsplan SURF-Valby har taget initiativ til en kampagne mod gaspatroner og andre rusmidler. Kampagnen er et samarbejde med politi, SSP, Københavns Kommune, en lokalklub og flere skoler. 257 elever i udskolingen har bidraget med viden i form af en spørgeskemaundersøgelse. Kampagnens mål er ikke kun at oplyse de unge om skaderne ved indtag af stoffer, men også almindelige borgere, professionelle og forældre. 

SURF-Valby har modtaget flere henvendelser og bekymringer om unges indtag af blandt andet lattergas. I boligområdet har beboerne kunnet se tomme gaspatroner ligge rundt omkring, men det gør SURF-Valby op med nu. Unge, der er i lommepengejob, fjerner de tomme patroner fra gaderne. Lokalpolitiet, der er særligt tilknyttet boligområdet, opsøger alle erhvervsdrivende i boligområdet for at stoppe eventuelt salg af gaspatroner. Derudover er der sendt materiale ud til borgere, professionelle, elever og forældre. 

Er der grund til bekymring? 
Hvor mange unge har egentlig eksperimenteret med stoffer? Har de unge oplevet at blive tilbudt stoffer? Og kender de til den farlige virkning ved indtag af stoffer? Det er alle spørgsmål, der blev stillet til 257 unge i udskolingen på skolerne Kirsebærhaven, Lykkebo og Vigerslev Allé skole i Valby-området. Her ses en sammenfatning af de unges besvarelser: 

 

Ud fra de unges besvarelser og brede observationer er det SSP Valbys umiddelbare vurdering, at:

  • De store elever på de tre skoler er meget fornuftige og føler sig ikke presset eller lokket til at indtage rusmidler 
  • Kun ganske få udsatte unge i boligområderne sniffer lattergas
  • Én person sniffer mange patroner i løbet af en aften pga. den korte rus. Derfor kan der ses mange tomme patroner i området. Står der flere personer sammen og sniffer,  er der endnu flere tomme patroner, og det kan gøre andre utrygge.
  • Unge og deres forældre skal blive meget bedre til ”at gøre noget”, hvis de er bekymrede for eksperimenterende unge (30 % ønsker IKKE at gøre noget, hvis en ven sniffer lattergas/ryger hash)
  • Butikkers salg af lattergas til unge i området gør, at professionelle skal tage snakken med de unge, hvis den opstår 
  • Det betegnes som risikoadfærd, når en ung trækker sig fra positiv fritid/venskaber, har fravær, forringet skolegang, er fascineret af bander/kriminalitet/stoffer og er i opposition til sit nærmiljø 


Til kamp mod stoffer
Besvarelserne fra eleverne viser mange tegn på god adfærd blandt de unge. Men de unges besvarelser tegner samtidig også et billede af, at der er behov for tiltag og oplysning:

- Undersøgelsen viser, at vi kan være stolte af vores unge i boligområdet. Det er flot, at over 94 procent af de unge ikke har røget hash, og at 80 procent ikke har drukket sig fulde. Der, hvor der er plads til forbedring fra os voksne, er i forhold til at gøre de unge opmærksomme på de fatale skader ved indtag af stoffer. Og derudover også at ruste vores unge til selv at gøre noget, hvis de oplever, at venner tager stoffer, lyder det fra Maria Elborg Noer, der er sekretariatsleder i SURF-Valby 

Behov for fælles indsats
Hos SURF-Valby er der ikke tvivl, når det gælder hvilke tiltag, der skal sættes i gang. Der er behov for en fælles indsats fra almindelige borgere, professionelle, elever og forældre. Derfor er der også sendt målrettet materiale ud til de forskellige: 

- Vi voksne har et ansvar for vores unge i boligområdet. Som forældre er det en god idé at tage en snak med sine børn om stoffer. Hvis man som borger er bekymret for et barn eller en ung fra eksempelvis ens boligområde, er man forpligtet til at underrette. Det er vigtigt at understrege, at underretningspligten aldrig skal bruges i forhold til bagateller. Der skal være begrundet bekymring bag en underretning, fortæller Maria Elborg Noer. 

Er man i tvivl, om ens bekymring er en underretning værd, er man velkommen til at kontakte Maria. Kontaktinfo findes på http://www.surfvalby.dk/.  

Sekretariatslederen peger derudover også på en anden vigtig ting, når det gælder oplysning om forebyggelse i forbindelse med stoffer: 

- Gentag undersøgelsens resultater for de unge og ros dem. Unge tror nemlig, at deres jævnaldrende indtager mange flere rusmidler, end de i virkeligheden gør. Unge har det med at kopiere deres venners adfærd, og hvis de unge bliver bevidste om, at deres venner heller ikke tager stoffer, kan det medvirke til, at de holder sig fra stoffer, siger Maria Elborg Noer. 

Kampagnen har fået meget opmærksomhed på især de sociale medier. Derudover har kommunale aktører som eksempelvis Sikker By også vist interesse for kampagnen. Den positive modtagelse af kampagnen gør, at det lige nu overvejes at udbrede kampagnen til andre områder i København. 

Gode råd – det kan du gøre, hvis du er bekymret for en ung

  • Tage en snak med den unge 
  • Tage en snak med klassens andre forældre, invitér gerne SSP til at deltage
  • Kontakte Ungerådgivningen og U-turn (anonym rådgivning om stof- og alkoholmisbrug)
  • Lad være at sprede billeder af stoffer og tomme gaspatroner på sociale medier. Kontakt i stedet lokalområdets professionelle, så de kan tage hånd om det 
20/06-2017