+A -A /R

Nyhed

Brobyggeren Halah

Bydelsmor, sparringspartner, inspirationskilde og vejleder. Ja, beboeren Halah fra 3B-afdelingen i Høje Gladsaxe bærer mange kasketter. Selv bruger hun den fælles betegnelse brobygger. Som brobygger trækker Halah især på egne erfaringer – de gode som mindre gode.

Nogle glæder kan man ikke købe sig til. Glæden ved at hjælpe andre mennesker er et godt eksempel. Hver dag hjælper cirka 600 bydelsmødre over hele landet udsatte kvinder. 


Halah på 41 år er en af dem. Hun var blot 15 år, da hun kom til Danmark fra Jordan. Oplevelserne har været mange, og ikke alle har været gode. Men de gode som dårlige oplevelser formår Halah at bruge i sit frivillige arbejde som bydelsmor og bydelsmor-koordinator.
 
- Jeg har selv været meget igennem, og det er faktisk det, der giver mig lyst til at hjælpe andre. Da jeg selv kom til Danmark som familiesammenført, savnede jeg hjælp. Så jeg tager ofte udgangspunkt i mig selv, når jeg som bydelsmor hjælper andre kvinder. Selv fik jeg især meget støtte fra min onkels kone, der blev en slags ekstra mor for mig, fortæller Halah.

Udover at være bydelsmor har Halah for nylig fået arbejde i Jobcentret i projektet ’Klar til nye muligheder’. Sammen med kollegaerne arbejder hun med at nå ud til familiesammenførte kvinder, der forsørges af deres ægtefæller i Høje Gladsaxe og Værebro Park. Målet er at få kvinderne i uddannelse eller i arbejde. 

Begyndte med en god nabo
Skønt Halah kun har været bydelsmor i et års tid, er der nu fuld fart på. Hun blev hurtigt koordinator for alle bydelsmødre i området og uddanner og rekrutterer derfor nu nye bydelsmødre. 

- Det lå ikke i kortene, at jeg skulle gå så aktivt ind i arbejdet som bydelsmor. Men da jeg flyttede ind i 3B i Høje Gladsaxe for godt fire år siden, fik jeg en rigtig god nabo. Hun introducerede idéen om at blive bydelsmor for mig. Det er jeg glad for i dag, for det har lært mig en masse, givet mig ny energi og styrket min selvtillid, siger Halah.

Efter seks år som pædagogmedhjælper fik Halah en arbejdsskade og måtte stoppe arbejdet. Det gjorde hende nedtrykt og påvirkede også selvtilliden. Heldigvis kun for en kort stund. Halah satte nemlig mål for sig selv, og at blive bydelsmor har hjulpet hende til at nå dem. 


Fordi jeg ikke kan la’ være
For Halah er det en selvfølge at hjælpe andre mennesker. Det er uanset, om det er som bydelsmor, som nabo eller som konsulent på Jobcenteret. 

- Jeg har i mange år arbejdet som frivillig mentor og hjulpet andre. For mig er det ikke en mulighed ikke at hjælpe. Det giver mig en ubeskrivelig glæde at bygge bro mellem fx udsatte kvinder og kommunen og hjælpe dem med alt lige fra NEM-ID til at søge ind på en uddannelse, fortæller Halah.

Flere af kvinderne, som Halah har hjulpet, har gjort stort indtryk på hende.

- Der er især en kvinde, der gjorde indtryk på mig. Kvindens børn var blevet tvangsfjernet i en periode. Hun fortalte mig sin side af sagen, der var en anden version end myndighedernes. Og der gik jeg så ind og agerede brobygger mellem kvinden og myndighederne og fik en god og konstruktiv dialog i gang. Efter en længere proces har myndighederne igen tillid til forældrene, og børnene er derfor tilbage hos dem, lyder det fra Halah. 

Kvinderne skal selv
Selvom bydelsmødrene hjælper kvinderne i stort omfang, skal kvinderne selv gøre indsatsen.

- Som bydelsmor er jeg med til at vise kvinderne vej og guide dem. Men de skal selv gøre tingene. Når man som mig har en naturlig lyst til at hjælpe alle omkring en, kan det være svært at sætte en grænse. Men det er også noget af det, man lærer på uddannelsen som bydelsmor, afslutter Halah.  


Bydelsmødrenes Landsorganisation modtog i slutningen af 2017 en donation på 250.000 kr. fra Mary Fonden. Halah mødte sammen med andre bydelsmødre kronprinsesse Mary og fik her lejlighed til at fortælle om arbejdet. 

Halah fortæller mere om at være bydelsmor i en video, der lige nu er på forsiden af Bydelsmødrenes Landsorganisations hjemmeside. Se videoen på www.bydelsmor.dk

06/02-2018