+A -A /R

Nyhed

Største beboerundersøgelse i 3B nogensinde viser stor tilfredshed

I september 2017 inviterede vi alle beboere i 3B til at svare på spørgsmål om 3B og deres oplevelse af fællesskab og indflydelse. Undersøgelsen er en temperaturmåling på vores mange indsatser i forbindelse med vores strategi 3B – Sammen mod 2020. Og resultatet er entydigt: Det går godt.

Endnu mere attraktivt og aktivt beboerdemokrati. Flere synlige og åbne fællesskaber. Det er to af målene i 3B – Sammen mod 2020, vi er godt i gang med at gøre til virkelighed gennem målrettede indsatser. Den hidtil største beboerundersøgelse i 3B giver et unikt indblik i, hvor vi lykkes godt, og hvor der er plads til forbedring. 

Hele 88 pct. er tilfredse med at bo i 3B. Det er et flot tal, vi kan være stolte af. 

Hvad er det så, der gør 3B til et godt sted at bo? Udover at tre ud af fire beboere er tilfredse med deres boligs stand, får vi gennem undersøgelsen et fingerpeg om, hvorfor vores beboere og afdelingsbestyrelser samlet set er tilfredse med 3B. 

3B yder god service 
En af 3B’s kerneydelser er service, og vi gør det godt. 


Undersøgelsen spørger ikke direkte til, hvordan beboerne mener, 3B yder en god service, men nogle af spørgsmålene giver en indikation. Fx mener 78 pct. af beboerne, at vi er gode til at passe udearealerne. 80 pct. af de, der haft behov for at henvende sig til 3B, synes, at vi er gode til at besvare deres henvendelser. Og 64 pct. synes, vi er gode til at besvare deres henvendelser (20 pct. svarer, de ikke har haft behov at henvende sig til 3B). 


29 pct. svarer, de ikke har kendskab til de digitale løsninger eller benyttet dem.

Vi har fokus på øget brug af digital selvbetjening. Det kommer både beboere og ansatte til gode. Lige nu er appen iOpgave i test. Med iOpgave bliver det lettere for beboere at kontakte 3B, og lettere for ejendomskontorerne at tage hånd om opgaverne. Beboerne kan nemlig via en app melde ind til ejendomskontoret, hvis noget er i stykker i deres bolig. Endda med et billede, så ejendomskontoret lynhurtigt kan se, hvad problemet er, og hvad der skal til for at løse det. 

På tegnebrættet er en ny og opdateret hjemmeside, der tager højde for tidens behov for digital kommunikation med beboerne og selvbetjening. Den nye hjemmeside vil du snart høre meget mere om det. Derudover er 3B’s Facebook i stigende grad også blevet en digital hjælpende hånd for beboerne.

Fællesskab betyder noget
Flertallet af beboerne oplever fællesskab med hinanden, og undersøgelsen viser, fællesskab har stor betydning.


Når der ses på alle besvarelserne, tyder det på, at der er en stærk sammenhæng mellem fællesskab og tryghed. Undersøgelsen peger nemlig på, at i jo højere grad beboerne føler sig som en del af et fællesskab desto tryggere føler de sig. Desuden viser undersøgelsen, at 80 pct. af vores beboere føler sig trygge efter mørkets frembrud.   

Hvis du kunne tænke dig at arbejde med at styrke fællesskabet i din afdeling, kan du kontakte 3Bs afdeling for Sociale Indsatser for at få inspiration og vejledning.


I 3B er der god mulighed for indflydelse 

Vi har i forbindelse med 3B – Sammen mod 2020 sat mange skibe i søen, der giver beboerne mulighed for stor indflydelse. Bl.a. opgavegrupper, hvor alle har mulighed for at deltage. Opgavegrupper er forholdsvist nyt, og de første seks opgavegrupper kom i slutningen af 2017 i hus med bud på løsninger til gavn for 3B’s beboere. Snart starter nye opgavegrupper op, som alle beboere kan melde sig til. En af de nye opgavegrupper skal komme med bud på, hvordan 3B kan hjælpe til at gøre det lettere at være afdelingsbestyrelse og få indflydelse gennem det lokale beboerdemokrati.  

Vil du være med i en opgavegruppe? Så meld dig til interesselisten her 

For at styrke beboernes oplevelse af indflydelse har vi også lavet 3B’s bestyrelsesuddannelse. Uddannelsen giver ligesom vores mange kurser til afdelingsbestyrelser inspiration og klæder dem på til bestyrelsesarbejdet og til at engagere øvrige beboere i afdelingens aktiviteter.  

På rette spor
Alt i alt viser undersøgelsen, vi gør det godt i 3B. Det glæder vores formand.

- Undersøgelsen fortæller, vi er på rette spor i 3B. Med opgavegrupperne giver vi beboerne endnu mere indflydelse på deres egen hverdag, og med vores nye driftsstruktur i form af Fremtidens Drift får servicen også et løft, lyder det fra Steffen Morild. 

Han er derudover glad for, mange beboere i 3B føler sig som en del af et fællesskab. 

- I lyset af debatten om at komme udsatte boligområder til livs glæder det mig, at vi i 3B viser retningen. Mere fællesskab er med til at skabe tryghed og er en stor del af løsningen, afslutter Steffen Morild. 

Her kan du læse rapporten om den del af undersøgelsen, der handler om fællesskab

19/04-2018