+A -A /R

Nyhed

Sådan ser 3B’s organisationsbestyrelse ud efter repræsentantskabsmødet

Torsdag den 7. juni var dagen for 3B’s ordinære repræsentantskabsmøde 2018. 122 repræsentanter mødte op for at træffe vigtige, beboerdemokratiske beslutninger på vegne af alle 3B’s beboere – herunder valg af formand og medlemmer til 3B’s organisationsbestyrelse. Resultatet blev goddag til nye ansigter fra 3B’s afdelinger, genvalg af nogle medlemmer og pænt farvel til andre. 

3B’s øverste, politiske organ er 3B’s repræsentantskab, der består af repræsentanter fra alle 3B’s mere end 80 boligafdelinger. Hvert år mødes repræsentantskabet til ordinært repræsentantskabsmøde for at træffe vigtige beslutninger til glæde for alle beboere i 3B.

I år var repræsentantskabsmødet torsdag den 7. juni hos IDA på Kalvebod Brygge i København. Her skulle repræsentantskabet blandt andet vælge formand, medlemmer og suppleanter til 3B’s organisationsbestyrelse. 

3B præger omverdenen
Traditionen tro præsenterede 3B’s formand organisationsbestyrelsens mundtlige beretning. Inden repræsentantskabsmødet havde alle repræsentanter – og i øvrigt for første gang også alle beboere i 3B – modtaget den skriftlige beretning 2017.

3B’s formand Steffen Morild kiggede i sin mundlige beretning tilbage på et 2017 fyldt med vigtige begivenheder. Både i og uden for 3B.

Boligpolitik, ghettolister og forslag om at finansiere regeringens ghettoplan med midler fra beboernes penge i Landsbyggefonden er noget af det, der har fyldt meget i medierne og ikke mindst i den almene sektor.
I 3B er vi kendte for at præge vores omverden. Det er en del af formålet med vores fælles strategi 3B – Sammen mod 2020. Derfor var det også med god grund, at Steffen Morild kunne præsentere et udsnit af de mere end 60 debatindlæg og kronikker, han på vegne af 3B har skrevet, og som store, nationale aviser som Politiken og Jyllandsposten har bragt. Alt sammen med det formål at præge udviklingen, så der i fremtiden også er boliger til alle, og så København ikke kun er en by for de rige. Formandens budskab stod klokkeklart – der er behov for flere almene boliger, og det vil 3B også fremadrettet arbejde med at sikre.
 
3B en del af KAB-fællesskabet
Steffen Morild kom også ind på repræsentantskabets beslutning i maj 2018 om, at 3B indgår administrationsaftalen med KAB fra 1. januar 2019. Ligesom han også kom ind på andre vigtige milepæle i 2017 i 3B. Fx opgavegrupper, den største beboerundersøgelse i 3B nogensinde og kontaktpersonsordningen, der bidrager til godt og tæt samarbejde mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne.

Genvalg til formand Steffen Morild
På dagsordenen for repræsentantskabsmødet var også valg af formand for 2 år, valg af 5 medlemmer for 2 år og valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen. 
 
Der var stor opbakning til Steffen Morild fra repræsentantskabet, og han blev genvalgt som 3B’s formand med applaus og uden modkandidater.
Dorte Skovgård og Flemming Løvenhardt blev begge genvalgt til organisationsbestyrelsen. 
 
Tre nye medlemmer til organisationsbestyrelsen blev valgt:
  • Hans Gaarn Svendsen, der bor i AlmenBolig+-afdelingen Kløverbladsgade i Valby
  • Per Olsen, der bor i Hørgården på Amager
  • Peter Kare, der bor i Danalund i Hvidovre
De tre nye overtog pladserne fra Steen Egeberg, Martin Baden og Sven Dupont Larsen. Steen Egeberg og Martin Baden havde begge valgt ikke at genopstille. 

Steffen Morild takkede for et godt samarbejde og en flot indsats til de afgående medlemmer. Han takkede også alle repræsentanterne, kollegerne i organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne samt de ansatte for et godt stykke arbejde. 
 
Udover at godkende organisationsbestyrelsens beretning og sammensætningen af 3B’s organisationsbestyrelse vedtog repræsentantskabet også en politik for anvendelsen af egenkapitalen.
 
 
 
08/06-2018