+A -A /R

Nyhed

3B – en del af KAB-fællesskabet

Fra 1. januar 2019 skal Boligforeningen 3B administreres af KAB.

I den forbindelse overdrages 3B’s medarbejdere til KAB, og KAB har brugt anledningen til at opdatere organisationen.

Mandag den 18. juni bliver KAB’s nye organisation meldt ud til medarbejderne i både KAB og i 3B.

I den forbindelse er det i dag blevet offentliggjort, at administrerende direktør Morten Boje fortsætter frem til 1. januar 2019, hvor KAB overtager 3B’s administration. 

Derefter fratræder Morten og får derved mulighed for at forfølge nye mål. 

Om det fortæller formand Steffen Morild:

- Det er en aftale, som jeg ved, Morten er tilfreds med. Og i den forbindelse vil jeg gerne takke Morten for den store indsats, han har lagt i at udvikle 3B. Han skal have en stor tak for, at han sprang til for tre år siden. Siden har han stået i spidsen for at implementere 3B’s strategi, 3B – Sammen mod 2020, sætte boligpolitik på 3B’s dagsorden og dermed skabe en tydelig 3B-profil, rydde op i og få styr på sagerne samt skabe en professionel organisation, der lytter til repræsentantskabets, afdelingsbestyrelsernes og beboernes ønsker, behov og udfordringer.

Også tak for de mange debatter, vi har haft. Vi har vendt mange sager. Skullet tage mange store beslutninger. Og Morten har altid haft styr på fakta – og har kunnet svare på alt fra økonomi til sociale indsatser. 

I organisationsbestyrelsen sætter vi stor pris på, at han som administrerende direktør er med til at sikre en god proces i forbindelse med overdragelsen af administrationen til KAB, og vi ønsker Morten alt mulig held fremover, understreger Steffen Morild.

Undervejs i processen har drifts- og servicedirektør Jesper Bremholm fået nyt job som COO i DGI-Byen, hvor han blandt andet skal sørge for, at en ny og spændende strategi bliver ført ud i livet. Jesper Bremholm fratræder med udgangen af august.

- Jesper har på det år, han har været ansat, ydet en kæmpe indsats. Jesper har inddraget sine erfaringer fra det private erhvervsliv til gavn for beboerne i 3B. Jesper har også fået et godt samarbejde med både afdelingsbestyrelser og driftens personale. Jeg tror ikke, driften i dag er i tvivl om, at deres indsats er utrolig vigtig for alle beboerne.

Det mest synlige resultat af Jespers indsats er dog Fremtidens Drift, som er sat solidt og effektivt på skinner. Organisationsbestyrelsen og jeg vil gerne takke Jesper for hans store arbejde det seneste år, fortæller Steffen Morild.

Ny kundechef for 3B's kommende kundecenter tiltræder 1. september 2018
3B har indgået en aftale med KAB om, at chefen for 3B’s kommende kundecenter i KAB begynder i 3B allerede den 1. september, så vi sikrer en god overgang til KAB og sikrer solid kontinuitet i ledelsen af driften både før og efter den 1. januar.

13/06-2018