+A -A /R

Boligsocialt arbejde

Det boligsociale arbejde i 3B handler om at skabe trygge og rare boligområder for 3B’s beboere. Det handler mest om alt det der er i mellem husene – relationen med naboen, det gode opgangsfællesskab og samværet ved afdelingsmøderne eller ved den årlige sommerfest.

I nogen af 3B’s afdelinger bor der mange børn og unge. Dette skaber ind i mellem en række særlige behov, f.eks. i form af lokale klubber og begivenheder i afdelingen. Også de voksne i afdelingen kan have glæde af aktiviteter. 

Nogen af de steder har vi søgt midler hos Landsbyggefonden til en særlig boligsocial indsats i form af en helhedsplan. Der søges typisk om midler til at skabe gode rammer og tilbud for børn og unge, sundhedsfremmende indsatser, stimulering af kulturlivet, arbejde med at få arbejdsløse i beskæftigelse samt indsatser for at afdelingerne får et bedre omdømme.

Andre steder er der måske bare brug for at styrke beboerdemokratiet eller for at børnene i afdelingen får en lektiecafé. Det behøver man ikke søge midler om hos Landsbyggefonden. Centralt i administrationen sidder tre boligsociale konsulenter, der skal sørge for at koordinere den samlede boligsociale indsats i alle foreningens afdelinger.