+A -A /R

Boligsocialt erfanetværk

3B's boligsociale erfanetværk består af alle de ansatte i 3B's helhedsplaner samt koordinatorerne ansat centralt i 3B's administration. Desuden deltager ad hoc ansatte i de helhedsplaner som administreres af andre boligforeninger, hvor 3B har involverede boligafdelinger.

I netværket diskuterer vi forskellige emner releateret til det boligsociale arbejde. Hvordan bliver vi bedre til at inddrage beboerne? Hvad er det som det boligsociale arbejde i sær kan bruges til? Hvad stiller vi op med gruppen af unge på 18+? Hvordan sikrer vi, at vi får fortalt de gode historier fra de udsatte boligområder?

Ofte er møderne centreret omkring et tema, og vi får måske besøg udefra.

Møderne foregår lokalt ude i de afdelinger som har en helhedsplan tilknyttet. På den måde kommer netværkets medlemmer rundt til alle de lokale indsatser hvilket giver indblik i de forskellige hverdage og arbejdsmetoder rundt omkring i projekterne.