+A -A /R

Kontaktpersonordningen

Samtlige boligafdelinger i Københavns Kommune er omfattet af kontaktpersonordningen, som er en del af det boligsociale samarbejde mellem boligorganisationerne og kommunen. Hensigten med ordningen er at fremme trivslen i de københavnske lokalområder - også for de mest udsatte grupper.

 

Hvem er kontaktperson?
Boligafdelingerne i 3B har minimum én kontaktperson, der fungerer som bindeled mellem kommunen og boligområdet. En kontaktperson er typisk en driftschef, driftssekretær eller varmemester.

Kontaktpersonen kan kontakte kommunens boligrådgivere, som er den primære samarbejdspartner.

 

 

Sådan fungerer ordningen 
Kontaktpersonerne kan kontakte kommunens boligrådgivere, fx hvis vi er blevet opmærksomme på, at en beboer er isoleret fra omgivelserne eller udviser tegn på demens. Det kan også være, hvis der er lugtgener fra et lejemål eller mistanke om vanrøgt eller omsorgssvigt af børn. 

Du kan kontakte en boligrådgiver via det lokale socialcenter i Københavns Kommune – læs mere om den boligsociale indsats i kommunen her.