+A -A /R

FAQ

Hvad er driften?
Det er alle de 3B-medarbejdere, du møder i dit boligområde. Blandt andre gartnere, ejendomsfunktionærer og driftssekretærer nede på ejendomskontoret. Med andre ord: Dem der får dit boligområde til at fungere hver eneste dag.

Hvorfor kommer der en ny driftsstruktur?
Alle de almene boligorganisationer står over for store forandringer, hvor det centrale er at udvikle vores drift og service, så den er effektiv og matcher fremtidens krav og forventninger - blandt andet om at flere og flere ting kan løses digitalt.
Men vi ved samtidig, at nærhed er vigtig for vores beboere. Derfor vil vi have en decentral struktur af vores drift, hvor medarbejderne kender hvert enkelt boligområde rigtig godt. Fremtidens Drift i 3B giver både effektivitet og nærhed.

Hvor er min boligafdeling i den nye struktur?
Fremtidens Drift i 3B er delt i 9 lokale driftsområder og en driftssupport. Her kan du se kort over de 9 nye driftsområder.

Der bliver ikke flyttet rundt på de enkelte ejendomskontorer, og telefontiderne bliver også de samme.

På kortet er der 6 boligområder, som ikke er med i et af de 9 driftsområder. Det er vores AlmenBolig+-boliger - de har nemlig ikke nogen varmemestre, gartnere eller ejendomsfunktionærer, da beboerne i AlmenBolig+ selv sørger for at ordne hverdagens små opgaver. AlmenBolig+-boligerne bliver i stedet tilknyttet én driftschef, men denne er ikke endelig på plads endnu.

Udover de 9 lokale driftsområder, kommer der en driftssupoort, som får hjemme på vores hovedkontor på Havneholmen 21. Som navnet antyder, skal driftssupporten sparre med og hjælpe de lokale driftsområder - fx med den nye lov om frit valg af tv-udbyder.