+A -A /R

Energi og miljø

 

3B´s energi- og miljøindsats er delt i tre områder.

Grøn drift i boligafdelingerne 

3B energi og miljø administrerer energistyringssystemet Agenda2100, som giver et overblik over boligafdelingernes fælles el, vand og varmeforbrug. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer har adgang til ”kigge-adgang” til data om egen boligafdeling.

Grønt regnskab for hver boligafdeling udarbejdes en gang årligt. Regnskabet viser udviklingen i afdelingens energiforbrug samt en række nøgletal, som afdelingen kan anvende til at sammenligne eget forbrug med andre boligafdelingers.

Det er en stor fordel for afdelingerne at vide, hvilke energibesparende tiltag, det bedst kan betale sig at investere i.
Afdelingerne har mulighed for at få en ekstern energikonsulent ud og lave en energigennemgang og komme med forslag til besparelser.

Grønt byggeri

3B´s byggeafdelingen står for alle større renoveringssager og nybyggeri. Energi- og miljø er byggeafdelingen behjælpelig, når det gælder inddragelse af energi- og miljøhensyn i forbindelse med renoveringssager og nybyggeri.

Grøn administration

Det tredje indsatsområde er boligforeningens kontoradministration, hvor opgaven er initiativer rettet mod reduktion af el-, vand- og varmeforbrug, forbedret affaldshåndtering, grønne indkøb, valg af miljøvenlige rengøringsmidler og kemikalier mv.