+A -A /R

Spar på varmen - gode råd

 

 

Spar varme

 

Stil termostaterne, så radiatorerne giver en jævn varme. Så sikrer du en behagelig stuetemperatur på 20-23 grader. Hver ekstra grad højere rumtemperatur betyder ca. 5 % større varmeudgift. 

Stil alle radiatorer i sammenhængende rum på samme termostatindstilling. Det er billigere end at have en enkelt radiator skruet op for fuldt blus. 

Luk aldrig helt for radiatorer i rum, der skal være kølige. Stil termostaten på 1 og luk døren – så risikerer du ikke skader på bygningen. 

Luft ud – men lad aldrig vinduer stå åbne, når radiatorerne er tændt. Luk for radiatoren og luft ud i fem minutter, før du åbner for varmen igen. Husk, at dug indvendigt på termoruder altid er tegn på, at der luftes for lidt ud.

Stil ikke møbler eller lignende tæt op ad kolde ydervægge. De skærmer for varmen, og det giver mug og grønne vægge. 

Dæk aldrig radiatorer eller termostater med gardiner, møbler og lignende og brug aldrig radiatorerne til at tørre tøj på. Så udnytter du ikke varmen optimalt, og din varmeregning vil blive højere. 

Husk, at termostatventilen på radiatoren er frostsikret. Falder temperaturen under 7-8 grader, så åbner termostaten automatisk, selv om den tilsyneladende er lukket. Undgå derfor at have åbne vinduer i længere tid, når det er koldt. 

Selvfølgelig kan du skrue ned for varmen om natten og om dagen, hvis du ikke er hjemme – men ikke for meget. Er vægge og møbler først gennemkolde, koster det ekstra at varme op.

Skal du væk fra din bolig i længere tid, så undlad at slukke helt for varmen, men lad termostaterne stå på minimum 1.