+A -A /R

Om 3B

Boligforeningen 3B er en almen boligforening, som udvikler, bygger og administrerer boligområder. Vi har ca. 12.000 lejeboliger i 80 forskellige afdelinger i Storkøbenhavn – og mange nye boliger på vej.

Fra den 1. januar 2019 administreres 3B af KAB - læs mere her

3B ejer selv sine ejendomme - også efter den 1. januar 2019. Vores ejendomme omfatter meget forskellige boligformer: højhuse, rækkehuse, seniorboliger, ungdomsboliger, plejeboliger, skæve boliger til hjemløse samt erhvervslejemål.

Vi har boliger i syv forskellige kommuner: København, Herlev, Ballerup, Hvidovre, Gladsaxe, Høje Taastrup og Fredensborg. Snart otte kommuner, når vores byggeri af mere end 100 robuste, billige boliger i Egedal Kommune står klar. 

Non-profit
Som almen boligforening er 3B ikke sat i verden for at tjene penge. Vi er en non-profit organisation, og der skal være balance mellem indtægter og udgifter. 

Brugerstyret
Boligforeningen 3B er en brugerstyret organisation. Organisationens bestyrelse er således valgt blandt de repræsentanter, beboerne har valgt på deres respektive afdelingsmøder. Derudover er medarbejderne repræsenteret i organisationsbestyrelsen.

Fokus
Beboerdemokratiet er således omdrejningspunktet i boligafdelingerne og i administrationen, og visionen er sammen at skabe levende og mangfoldige fællesskaber.

Ambition
Vi har en ambition er at være en attraktiv samarbejdspartner, der driver en effektiv og konkurrencedygtig virksomhed - og samtidig er en attraktiv arbejdsplads.
 
3B - Sammen mod 2020
I maj 2016 vedtog 3B's repræsentantskab en ny strategi - 3B - Sammen mod 2020.
Strategien er blevet til i et samarbejde mellem afdelingsbestyrelser, organisationsbestyrelse og medarbejdere, og som noget nyt har vi tegnet strategien.
3B's værdier, som er grundstenene for hele strategien, er: