+A -A /R

BOLIGFORENINGEN 3B's STRATEGI

Med 3B – Sammen mod 2020 har Boligforeningen 3B taget et ambitiøst skridt.
Det er nu den officielle 3B-ramme for det fælles arbejde, vi skal udføre frem til 2020.

Vi er i fuld gang med at gøre strategien til virkelighed. Strategien er blevet til i et tæt samarbejde mellem organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Som noget helt nyt er vores strategi et billede. I denne video kan du se billedet og høre 3B's formand, Steffen Morild, fortælle om strategien:
 

3B har rødder helt tilbage til 1927. Den røde tråd har gennem alle årene været ønsket om at skabe gode boliger og stærke fællesskaber, der kan rumme mange forskellige mennesker.

Den røde tråd fortsætter med visionen:

SAMMEN SKABER VI LEVENDE OG MANGFOLDIGE FÆLLESSKABER

Målet er, at 3B i 2020 kendetegnes ved, at...

...vi præger vores omverden – vi vil være med til at sætte dags-
ordenen og sætte præg på fremtidens almene boliger

...vi er en attraktiv boligforening
– vi vil være med til at skabe gode boliger til alle i Storkøbenhavn

...det er rart at
komme hjem – og det skal det være for alle de forskellige typer mennesker, der bor i 3B

...vi skaber rammen for moderne fællesskaber

 

MÅL OG FOKUSOMRÅDER
Med udgangspunkt i kendetegnene, som skal præge 3B i 2020, og de tendenser, som sætter rammen om vores udvikling, fastlægger 3B – Sammen mod 2020 fire mål for de kommende år.

Til hvert mål er der tilknyttet tre fokusområder – områder, hvor vi skal gøre en indsats for at realisere målene og dermed visionen.

1. Vi skal bygge videre på et attraktivt og aktivt beboerdemokrati

2. Vi skal fremme synlige og åbne fællesskaber

3. Vi skal være en organisation med fokus på både det økonomiske, sociale og miljømæssige

4. 3B skal skabe gode muligheder for livsudfoldelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hvordan vi arbejder med strategien
For at 3B – Sammen mod 2020 skal blive til virkelighed både internt og ude i den enkelte boligafdeling, skal afdelingsbestyrelser, beboere og medarbejdere arbejde sammen og sætte lokale initiativer i gang.

Vi kan ikke nå det hele på en gang, men organisationsbestyrelsen har valgt
9 indsatser ud, som vi er i gang med.