+A -A /R

Sådan er strategien blevet til

3B - Sammen mod 2020 er blevet til i et samarbejde mellem 3B's organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelserne i boligafdelingerne og medarbejderne. Strategien er udformet som en tegning, og vi har fået hjælp af virksomheden Bigger Picture til at tegne det.

I processen har der været særligt fokus på:

 • Sammenhæng, gennemsigtighed og overblik
 • Involvering
 • Ejerskab og engagement
 • Løbende tilbagemeldinger/kommunikation

 

En proces med engagement og inddragelse
Hele processen har bestået af kreative workshops, møder og road show i boligområderne:

 • 1 workshop, hvor organisationsbestyrelsen begyndte arbejdet med strategien.
 • 2 workshops, hvor ledergruppen og organisationsbestyrelsen arbejdede med indhold til strategibilledet
 • 2 workshops, hvor organisationsbestyrelsen arbejdede med input/indhold til strategibilledet
 • 5 områdemøder i november 2015, hvor afdelingsbestyrelserne arbejdede med strategibilledet og kom med input og kommentarer til organisationsbestyrelsens indledende oplæg
 • 1 stor workshop med godt 100 deltagere, der bestod af både afdelingsbestyrelsesmedlemmer, organisationsbestyrelsesmedlemmer og medarbejdere
 • 4 områdemøder i marts 2016, hvor afdelingsbestyrelserne fik en tilbagemelding på inputtene fra den store workshop, og kunne komme med feedback på næste verion af strategibilledet
 • 3 road shows for medarbejderne, hvor formanden og den administrerende direktør gav tilbagemelding på inputtene fra workshoppenog præsenterede resultatet i en ny version af billedet
 • 6 designmøder med Bigger Picture, hvor inputtene blev diskuteret og prioriteret, så de kunne dem ind i billedet
 • Endelig præsentation af billedet for beboerdemokratiet på repræsentantskabsmødet i maj 2016, hvor strategien blev vedtaget.