+A -A /R

Økonomiafdelingen

Økonomiafdelingen beskæftiger i alt ca. 20 medarbejdere, der betaler alle fakturaer og bogfører alle bilag, når de er godkendt af den relevante leder.

Hvert år udarbejdes 70 regnskaber og 70 budgetter, og der produceres en budgetfolder i fire farver til hvert af afdelingsmøderne i boligafdelingerne. Af folderen fremgår, hvor og hvornår mødet holdes, lidt om reglerne om stemmeret - og en opfordring til at komme til mødet. Derudover er der dagsorden, budget og regnskab - begge i sammendrag, hvor de vigtigste tal er "oversat" til let forståelige diagrammer.

10-års vedligeholdelsesplanen indgår også, ligesom beboernes forslag og afdelingsbestyrelsens beretning naturligvis også har sin plads.