+A -A /R

Aktivitetspuljen

Med aktivitetspuljen ønsker 3B’s organisationsbestyrelse at støtte udviklingen af ideer og aktiviteter i boligafdelingerne inden for områderne miljø, kultur, beboerdemokrati og samarbejde. 

Har I en god idé? Aktivitetspuljen yder støtte til at føre den ud i livet.


Hvad kan I søge støtte til
Som afdelingsbestyrelse kan I søge aktivitetspuljen om tilskud til at udvikle og afprøve aktiviteter i jeres afdeling. Aktiviteterne skal ligge inden for områderne miljø, kultur, beboerdemokrati eller samarbejde – og de skal komme beboerne til gode.

En forudsætning for at få tilskud fra aktivitetspuljen til aktiviteter i afdelingen er, at afdelingen selv finansierer mindst 50 procent af den samlede udgift, og hver afdeling kan højst få udbetalt 15.000 kroner pr. aktivitet.


Sådan søger I midler fra aktivitetspuljen
Hvis I ønsker at søge tilskud til at udvikle en aktivitet i jeres afdeling, skal I udfylde et ansøgningsskema til aktivitetspuljen. 

3B’s Forretningsudvalg vurderer så ansøgningen og beslutter, om der kan tildeles støtte fra puljen.


Fortæl om projektet
I skal naturligvis være klar til at fortælle om jeres aktivitet via 3B’s nyhedskanaler, så andre afde-linger kan få glæde af jeres erfaringer. 

En vigtig tanke med aktivitetspuljen er, at boligafdelingerne skal inspirere hinanden, så spændende nye idéer og aktiviteter kan brede sig som ringe i vandet.

I skal derfor i jeres ansøgning beskrive, hvordan I har tænkt jer at udveksle erfaringer med andre afdelinger.


Øvrige projekter
Udover støtte til projekter i afdelingerne er 3B’s aktivitetspulje med til at dække den årlige tur til folkemødet for afdelingsbestyrelserne, studieture for afdelingsbestyrelser, gaver til nye afdelinger og ved afdelingers jubilæer samt tilskud til KAB’s sommerophold for beboerne.

 

Se dokumenterne her.

Politik for 3B's Aktivitetspulje

Ansøgningsskema til 3B's Aktivitetspulje