+A -A /R

Virksomheden 3B

Organisation
Boligforeningen 3B har ca. 285 fuldtidsansatte medarbejdere. Godt 1/3 arbejder i administrationen, mens 2/3 arbejder i boligafdelingerne

3B er organiseret med en administrerende direktør og en ledergruppe. 

Ledergruppen i 3B består af otte chefer foruden den administrerende direktør: chefer for kundeservice, regnskab, byggeri, kommunikation, sociale indsatser, sekretariat, HR og 3B's driftsorganisation.

Pr. 1. januar 2018 er driften organiseret med ni driftsområder samt en driftssupport på Havneholmen. Hver driftsområde har en driftschef, der er leder for boligafdelingernes varmemestre, gartnere, ejendomsfunktionærer mv. 

Se driftsstrukturen her

Hvad får man for pengene?
I 3B er gennemsigtighed et nøgleord, og det er vigtigt for samarbejdet mellem det lønnede personale og de frivillige at vide præcis, hvad man får for administrationsbidraget. Administrationsbidraget er det beløb, beboerne via huslejen betaler for administrationen af deres bolig og boligafdeling. Bidraget dækker også fx juridisk assistance og HR. 

Hvilke ydelser, der præcis er dækket af administrationsbidraget, fremgår af administrationskataloget, som du kan se ved at klikke her.
(NB - administrationstakataloget er under revision i forbindelse med 3B's nye strategi "3B - sammen mod 2020", men er gældende indtil et nyt er udarbejdet.)

Derudover kan boligafdelingerne købe andre ydelser - listet i priskataloget.

Endelig er der et arbejde i gang med serviceaftaler, hvor hver enkelt boligafdeling - repræsenteret ved afdelingsbestyrelsen - indgår aftale med administrationen om, hvilke serviceydelser afdelingen ønsker udført og hvor ofte. Serviceaftalen er samtidig et godt udgangspunkt for budgetlægningen.

Åbenhed og dialog
3B lægger også vægt på åbenhed og dialog, og der er fokus på synlighed og på at kommunikere på en let forståelig måde. Medarbejderne arbejder derfor ud fra en kommunikationspolitik og en pressepolitik, vedtaget af organisationsbestyrelsen. 

Men åbenheden og dialogen afspejles ikke mindst i 3B's digitale og trykte medier.

De digitale medier
3B har et intranet - In3B - hvor medarbejderne hurtigt kan finde relevante informationer, ligesom der her er mulighed for at dele viden og erfaring medarbejderne imellem.

Vi har også et digitalt nyhedsbrev - 3B@nyt - med tophistorier og information fra organisationsbestyrelsen og om kurser og lignende. Det sender vi ud ca. én gang om måneden til afdelingsbestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere og pressen.

Derudover giver 3B's hjemmeside - www.3B.dk - på sigt god mulighed for dialog. Ikke bare mellem medarbejdere og nuværende og kommende beboere, mens også mellem de enkelte afdelingsbestyrelser og deres beboere på boligafdelingernes egne sider. 

Vi tilbyder derudover selvbetjeningsportaler for beboerne - BeboerWeb - og for afdelingsbestyrelserne - BestyrelsesWeb.

Endelig er både 3B's Facebook og 3B's LinkedIn vigtige kanaler. På begge sociale medier kan man som beboer, medlem i en afdelingsbestyrelse eller i organisationsbestyrelsen, ansøger eller samarbejdspartner holde sig opdateret med livet i 3B's afdelinger og meget, meget mere. 

De trykte medier
3B udgiver et internt medarbejderblad - 3Bbladet - der udkommer ca. 6 gange årligt. Med over 270 medarbejdere er medarbejderbladet en vigtig kanal til at orientere om ledergruppens beslutninger samt i det hele taget orientere hinanden om det daglige arbejde.

Endelig udgiver 3B to gange årligt et beboerblad - 3B's beboerblad - med relevant information til beboerne. 3B's beboerblad indeholder både artikler om livet i boligafdelingerne og fakta om fx forsikringer, ventelister og lignende.

 

Siden er opdateret den 3. januar 2018