+A -A /R

Virksomheden 3B

Fra 1. januar 2019 administreres Boligforeningen 3B af KAB.
Det besluttede 3B's repræsentantskab på et repræsentantskabsmøde i maj 2018

Beslutningen betyder, at KAB har overtaget selve administrationen af 3B fra 2019, mens 3B's boliger og driften af boligafdelingerne forbliver i 3B.

Det er også fortsat de lokale 3B-ejendomskontorer med 3B-medarbejdere, beboerne skal kontakte, hvis fx en dør binder, eller de oplever problemer med radiatoren.

Se her, hvad det betyder for dig som beboer eller bestyrelsesmedlem, at 3B bliver en del af KAB

Pr. 1. januar 2018 er driften organiseret med ni driftsområder samt en driftssupport på Havneholmen. Hver driftsområde har en driftschef, der er leder for boligafdelingernes varmemestre, gartnere, ejendomsfunktionærer mv. 

Se driftsstrukturen her

Åbenhed og dialog
3B lægger også vægt på åbenhed og dialog, og der er fokus på synlighed og på at kommunikere på en let forståelig måde. Medarbejderne arbejder derfor ud fra en kommunikationspolitik og en pressepolitik, vedtaget af organisationsbestyrelsen. 

Men åbenheden og dialogen afspejles ikke mindst i 3B's digitale og trykte medier.

De digitale medier
3B har et digitalt nyhedsbrev - 3B@nyt - med tophistorier og information fra organisationsbestyrelsen og om kurser og lignende. Det sender vi ud ca. 6 gange årligt til afdelingsbestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere og pressen.

Derudover giver 3B's hjemmeside - www.3B.dk - på sigt god mulighed for dialog. Ikke bare mellem medarbejdere og nuværende og kommende beboere, mens også mellem de enkelte afdelingsbestyrelser og deres beboere på boligafdelingernes egne sider. 

Vi tilbyder derudover selvbetjeningsportaler for beboerne - BeboerWeb - og for afdelingsbestyrelserne - BestyrelsesWeb.

Endelig er både 3B's Facebook og 3B's LinkedIn vigtige kanaler. På begge sociale medier kan man som beboer, medlem i en afdelingsbestyrelse eller i organisationsbestyrelsen, ansøger eller samarbejdspartner holde sig opdateret med livet i 3B's afdelinger og meget, meget mere. 

De trykte medier
3B udgiver to gange årligt et beboerblad - 3B's beboerblad - med relevant information til beboerne. 3B's beboerblad indeholder både artikler om livet i boligafdelingerne og fakta om fx forsikringer, ventelister og lignende.

 

Siden er opdateret den 3. januar 2019