Egeløvparken

Adresse: Sortemosevej 1 G, 2730 Herlev

Tlf.: 44 44 04 08

E-mail: egeloevparken@kab-bolig.dk

Telefoniske henvendelser: Dagligt kl. 07.30-08.00.

Personlige henvendelser: Dagligt kl. 07.00-07.30
Tillige mandag kl. 15.30-16.30.

Afdelingens egen hjemmeside findes her