Ryesgade

Adresse: Borups Allé 213, 2400 København NV

Tlf.: 38 19 53 78

E-mail: 3b.omraade-e@kab-bolig.dk

Telefoniske henvendelser: Dagligt mellem kl. 08.30-09.00

Personlige henvendelser: Kun efter aftale