A.F. Beyersvej

Adresse: Borups Allé 213, 2400 København NV

Tlf.: 38 19 53 78

E-mail: 3b.omraade-e@kab-bolig.dk

Telefoniske henvendelser: Alle hverdage kl. 08.00-11.00.

Personlige henvendelser: Kun efter aftale.