Remisevænget Vest

Adresse: Hjulmagerstien 18, 2300 København S

Tlf.: 32 59 59 00

E-mail: 3b.omraadeh@kab-bolig.dk

Telefonisk henvendelse: Dagligt kl. 9.00-11.00

Personlig henvendelse: Dagligt kl. 7.45-8.45.

Aftenåben mandag:
Hjulmagerstien 18, kl. 16.00-17.00.