Remisevænget Nord

Adresse: Røde Mellemvej 7, 2300 København S

Tlf.: 32 58 47 38

E-mail: 3b.omraadeH@kab-bolig.dk

Telefonisk henvendelse: Dagligt kl. 09.00-11.00.

Personlig henvendelse: Dagligt kl. 07.45-08.45.

Aftenåben onsdag:
Røde Mellemvej 7, kl. 16.00-17.00.