Norgesgade

Adresse: Brydes Allé 38, 2300 København S

Tlf.: 32 86 04 00

E-mail: hoergaarden@kab-bolig.dk

Telefonisk henvendelse: Dagligt kl. 09.00-11.00.

Personlig henvendelse: Dagligt kl. 07.45-08.45.

Aftenåben tirsdag:
Brydes Allé 38 kl. 16.00-17.00