Store Solvænget

Adresse: Hjulmagerstien 18, 2300 København S

Tlf.: 32 59 59 00

E-mail: 3b.omraadeH@kab-bolig.dk 

Telefoniske henvendelser: Dagligt kl. 09.00-11.00

Personlige henvendelser: Dagligt kl. 07:45-08.45

Aftenåben mandag: Hjulmagerstien 18, kl. 16.00-17.00