Fortrinsret ved skilsmisse eller brudt parforhold

Hvis I har hjemmeboende børn under 18 år, kan du få fortrinsret til en bolig.

Hvis dit forhold eller ægteskab slutter mens I bor i 3B-bolig, og I samtidig har hjemmeboende børn sammen under 18 år, har du mulighed for at komme på en brudt parforholdsliste. Listen giver dig mulighed for at få tilbudt en bolig i nærheden af dine børn, hvis minimum ét af børnene bliver boende med den anden forælder i jeres tidligere fælles bolig.

Et år efter skilsmissen slettes du af listen, så vi kan desværre ikke garantere, at du får en bolig.

Hvis I har ét barn, skal barnet blive boende (have folkeregisteradresse) på jeres tidligere fælles adresse for at du kan gøre brug af brudt parforholdslisten. Hvis I har flere børn, skal mindst ét barn blive boende på jeres tidligere fælles adresse.

Hvordan gør jeg brug af fortrinsretten ved skilsmisse eller brudt parforhold?

Når du ansøger om en ny bolig kan du i ansøgningsskemaet eller når du skriver dig op online angive, at du ønsker bolig på grund af opløsning af ægteskab eller parforhold.

Kontakt KAB

Har du spørgsmål, kan du kontakte KAB på telefon 33 63 10 00 eller sende en mail til kontakt@kab-bolig.dk.