Hvordan bruger jeg mit Boliggarantibevis?

Du kan bruge dit Boliggarantibevis i 3 år efter du er fraflyttet din bolig.

Det gør du ved at sende en kopi af Boliggarantibeviset til os (enten per mail eller som brev) og fortælle, at du ønsker at gøre brug af dit bevis for at få tilbudt en bolig til nogenlunde tilsvarende husleje og størrelse i den afdeling eller den bydel, du boede i før.

Som udgangspunkt får du den første ledige tilsvarende bolig tilbudt, men der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt at tilbyde en tilsvarende bolig.

Det gælder fx de afdelinger, hvor kommunen har anvisningsretten, hvor der er forsøgsudlejning - eller hvor der er tale om særlige boliger, som kun sjældent bliver ledige.

I så fald vil du få tilbudt den bolig, der i videst muligt omfang svarer til den bolig, du i sin tid sagde op.