Hvad hvis jeg ikke bruger boliggarantibeviset?

Hvis du ikke har haft brug for dit boliggarantibevis inden for de 3 år, det er gældende, vil du automatisk få et tilbud om, at du kan videreføre opskrivningen på den almindelige venteliste. Du vil så komme på ventelisten med 3 års anciennitet.