Afdelingsbestyrelsernes vej ind i KAB

HVEM SKAL JEG KONTAKTE OM HVAD?


Kundecenter 3B
Kundecenter 3B er beboerdemokraternes indgang til KAB. Kundecenteret betjener og varetager udviklingen af beboerdemokratiet og driften i 3B. Det er også Kundecenter 3B, der skaber forbindelse mellem afdelingsbestyrelserne, de forskellige centre i KAB, organisationsbestyrelsen og driften. Ved spørgsmål til Kundecenter 3B skriv til Kundecenter3B@kab-bolig.dk eller ring på 38 38 19 12.
Alle 3B’s afdelingsbestyrelser har en kontaktperson i Kundecenter 3B’s ledelse, som I også kan kontakte direkte. Find kontaktoplysningerne til ledelsen på 3b.dk under ’Om 3B’.

Ejendomskontoret og driftschefen
Driftscheferne er ansvarlige for den daglige drift af boligafdelingerne samt for, at driften er indrettet, så den lever op til afdelingernes behov og ønske om serviceniveau. Ved spørgsmål til driften af boligafdelingen henvender du dig til ejendomskontoret, som vil inddrage driftschefen efter behov.

3B-kontaktpersoner
3B-kontaktpersonerne er medlemmerne af 3B’s organisationsbestyrelse, som er kontaktpersoner for de enkelte afdelingsbestyrelser i 3B. De kan give sparring om emner og udfordringer i beboerdemokratiet og være dirigenter på afdelingsmøder. De kan hjælpe med at skabe dialog i afdelingsbestyrelsen og oplyse om organisationsbestyrelsens og 3B’s opgavegruppers arbejde. Deres kontaktoplysninger kan findes på 3b.dk under ’Bestyrelse’ og ’Organisationsbestyrelse’.

Økonomimedarbejder
Hver afdeling har tilknyttet en økonomimedarbejder fra Kundecenter 3B, som kender til afdelingens økonomi og kan besvare økonomi-spørgsmål. Kontaktoplysninger til økonomimedarbejderen findes på afdelingsbestyrelsernes Mit KAB. Du kan også kontakte økonomimedarbejderne i Kundecenter 3B ved at skrive til regnskab3B@kab-bolig.dk eller ringe til 38 38 19 12.

KAB’s Kundeservice
Kundeservice kontaktes ved spørgsmål til ventelister, opskrivning, husleje og lignende.

Skriftlig henvendelse
Gå ind på kab-bolig.dk under ’Hjælp og kontakt’ og skriv via kontaktformularen. Eller skriv en mail til kab@kab-bolig.dk.

Telefonisk henvendelse
Tlf. 33 63 10 00
mandag-onsdag kl. 9-15.30
torsdag kl. 10-18 og fredag kl. 9-13.

Personlig henvendelse
KAB, Vester Voldgade 17, 1552 Kbh. V.
mandag-onsdag kl. 10-14.30
torsdag kl. 10-18 og fredag kl. 10-12.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved fortsat brug accepterer du vores brug af cookies. Se vores privatlivspolitik under 'Om 3B', hvor du kan læse mere om vores brug af cookies.