Bliv en del af afdelingsbestyrelsen

Har du lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet og dermed få indflydelse på livet i din boligafdeling?

Afdelingsbestyrelsen i en afdeling varetager alle beboernes interesser i perioden mellem afdelingsmøderne.

Hvis du ønsker at blive en del af afdelingsbestyrelsen, skal du derfor stille op til bestyrelsen på et afdelingsmøde. En afdelingsbestyrelse består af en formand, en række medlemmer og nogle suppleanter.

Opgaven som bestyrelsesmedlem

Hvis du bliver valgt til en afdelingsbestyrelse, er du valgt af beboerne i din afdeling, og du skal derfor varetage alle beboeres interesser. Med andre ord er du samtlige beboeres tillidsmand, når der skal træffes beslutninger i bestyrelsen.

Sammen med de andre bestyrelsesmedlemmer vil du være ansvarlig for, at aktiviteter der er vedtaget i årets budget, bliver gennemført. Ofte uddelegerer afdelingsbestyrelsen dette arbejde, så du fx bliver ansvarlig for sommerfesten, mens et andet bestyrelsesmedlem indhenter tilbud på nye gynger til legepladsen.

Budgettet bliver dermed omdrejningspunktet for dit arbejde i afdelingsbestyrelsen. Det er her, du sammen med resten af bestyrelsen fastlægger aktivitetsniveauet i afdelingen inden for rammerne af budgettet.

Bliv klædt på til afdelingsbestyrelsesrollen

KAB udbyder og anbefaler to vigtige kurser, der er målrettet nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

På kurserne får du et grundlæggende kendskab til den almene sektors organisering og din rolle samt dit ansvar som bestyrelsesmedlem.

Klik her for mere info og for at tilmelde dig kurserne som nyt bestyrelsesmedlem (du bliver ført til KAB’s hjemmeside).

Du har som bestyrelsesmedlem i øvrigt en lang række muligheder for at hente inspiration til bestyrelsesarbejdet og lære nyt.

Se, hvilke muligheder, KAB tilbyder i form af kurser, studieture og konferencer.

Bemærk, at 3B har en kursuspulje, som støtter afdelingsbestyrelsernes deltagelse i kurser. Det gælder både 3B’s egne kurser, KAB’s kurser og BL’s kurser.

Du finder mere info om kursuspuljen og ansøgningsskemaet her.