Kommer 3B til at hedde KAB?

Nej, 3B vil fortsat hedde 3B. Alle boligorganisationer som bliver administreret af KAB, har deres eget navn og identitet. 3B er fortsat en selvstændig almen boligforening, men KAB varetager nu de administrative opgaver. Det betyder, at opgaver som fx huslejeopkrævning, udlejning af boliger, håndtering af venteliste, afdelingernes regnskaber og budgetter fremover bliver varetaget af KAB. Ejendomskontorerne og driften af boligerne er fortsat i 3B.