Hvorfor er 3B blevet en del af KAB-fællesskabet?

3B blev en del af KAB-fællesskabet, fordi vi sammen med de andre boligorganisationer får større udviklingskraft, stærkere faglige fællesskaber – og en langt stærkere indkøbskraft til glæde for beboerne. 3B’s repræsentantskab besluttede på repræsentantskabsmødet i maj 2018, at 3B skulle administreres af KAB fra 1. januar 2019. Beslutningen betyder, at KAB har overtaget selve administrationen af 3B fra 1. januar 2019, mens 3B’s boliger og driften af boligafdelingerne forbliver i 3B.