Vil der komme ændringer i forhold til venteliste og opnotering for beboere i 3B?

Hvis 3B’s repræsentantskab beslutter, at 3B skal indgå i en fælles venteliste (Bolignøglen) med andre boligorganisationer i KAB, vil det bl.a. betyde, at man som beboer eller boligsøgende i 3B også kan søge boliger i de andre boligorganisationer, som er med i Bolignøglen. 


Beboere i de andre boligorganisationer, som er med i Bolignøglen, vil også kunne søge boliger i 3B. Beboerne i 3B har dog fortrinsret til de ledige boliger i 3B. Beslutningen om Bolignøglen vil formodentlig blive sat til afstemning på et af de kommende repræsentantskabsmøder i 3B.