Hvad dækker administrationsbidraget til KAB egentlig?

Administrationsbidraget for 3B dækker det, man i KAB kalder ”den store administrationspakke”. I den pakke indgår tre grundmoduler og to udvidede moduler.

Grundmodulerne består af den nødvendige og lovpligtige basisadministration, som bl.a. indeholder udlejning af ledige boliger, opkrævning af husleje og udarbejdelse af budget og regnskab for afdelingerne. De udvidede moduler giver afdelingerne et højere serviceniveau i drift og sekretariatsbetjening.

Herudover er der mulighed for at tilvælge en lang række valgfrie ydelser. Udover pakkerne opkræves obligatoriske ydelser, herunder bl.a. nogle lovpligtige gebyrer.

Overordnet set består den store pakke af de samme ydelser, som administrationsbidraget dækkede, før 3B blev en del af KAB. Læs mere om KAB’s administrationspakker på kab-bolig.dk under ’Om KAB’ og ’Ydelser og Rådgivning’.