Covid-19: Vi passer på hinanden og hjælper naboen

Kære beboervalgte i KAB-fællesskabet

Vores daglige liv er så meget anderledes nu end for bare få dage siden.

For at stoppe spredningen af coronavirus skal vi holde afstand og passe på hinanden. Som beboer – og som afdelingsbestyrelsesmedlem - har du med stor sandsynlighed stor viden om beboerne i din afdeling.

Du ved, om der beboere, der har brug for hjælp, er i en særlig udsat situation eller savner aktiviteter, der nu er aflyst.

Mange steder er man i KAB-fællesskabet i fuld gang med at organisere indkøb for ældre, fællessang fra altanerne og meget andet. Også medarbejderne i hele KAB-fællesskabet melder sig klar til at give en hjælpende hånd.

Det er fællesskab. Og det er nærvær.

Det er flot, og det gør os stolte af det fællesskab, vi er sammen om i de almene boliger.

Vi vil gerne dele nogle af de gode ideer med jer, og dermed give jer inspiration til, hvordan vi kan passe på hinanden og hjælpe hinanden – selv om vi skal holde fysisk afstand.

Det er ideer til, hvad afdelingsbestyrelsen kan gøre. Og ideer til, hvordan man som nabo kan give en hjælpende hånd til dem, der har behov for det.

Det er deling af viden om gode tiltag, som initiativrige afdelingsbestyrelser og aktive mennesker rundt omkring både i og udenfor fællesskabet allerede har sat i værk.

De vedhæftede opslag er eksempler på, hvad man kan sætte op i opgangene. De kan printes og sættes op, så man kan skrive sig på, de kan lægges på Facebook eller hjemmeside - eller de kan mailes videre.

Kig på det og brug det, som det nu passer til jeres afdeling. Husk ligegyldigt hvad:

Hold afstand og vis hensyn.

 

Med mange venlige hilsner – og pas godt på dig selv og hinanden.

 

John Olsen
Formand i KAB

  

Sophus Vørsing
Næstformand i KAB

 

Steffen Morild
Næstformand i KAB

 

Jens Elmelund
Adm. Direktør

Sanne Kjær
Kundedirektør

Rolf Andersson
Byggedirektør