Opgavegrupper i gang

Opgavegrupper i gang

De første opgavegrupper er afsluttet, og vi er meget tilfredse med det arbejde og de resultater, der er kommet ud af dem.

I øjeblikket er der en aktiv opgavegruppe i gang - den går under navnet 'Lettere at være afdelingsbestyrelse i overgangen til KAB'. Læs om opgavegruppen herunder.

Lettere at være afdelingsbestyrelse i overgangen til KAB

Det er både navnet og også arbejdstitlen på vores nyeste opgavegruppe i 3B.

3B’s næstformand Iris Gausbo og Dorte Skovgård fra 3B’s organisationsbestyrelse er tovholdere. Med i gruppen er afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra 3B-afdelingerne Herlevgårdsvej, Remisevænget Nord og Folehaven.

Opgavegruppen mødtes første gang i slutningen af januar 2019. I løbet af foråret/sommeren 2019 forventer gruppen at præsentere resultater og forslag til 3B’s organisationsbestyrelse.

Hvorfor 'Lettere at være afdelingsbestyrelse'?
Beboerdemokratiet er omdrejningspunktet i 3B, og vi værner om det stærke beboerdemokrati, der er i 3B’s godt 80 boligafdelinger.

Det er af samme grund, alle afdelingsbestyrelser har en 3B-kontaktperson i organisationsbestyrelsen.

For det er vigtigt med et godt og tæt samarbejde mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne.

3B’s organisationsbestyrelse danner opgavegrupper, når der er aktuelle, konkrete emner eller udfordringer. ’Lettere at være afdelingsbestyrelse i overgangen til KAB’ var derfor en naturlig titel på en ny opgavegruppe i forbindelse med, at 3B blev en del af KAB-fællesskabet den 1. januar 2019.

Når opgavegruppen har afsluttet arbejdet, vil du kunne læse mere om resultatet af gruppens arbejde her på hjemmesiden.

I opgavegruppens kommissorium beskrives formålet med opgavegruppen yderligere. 

Du kan læse hele beskrivelsen her.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved fortsat brug accepterer du vores brug af cookies. Se vores privatlivspolitik under 'Om 3B', hvor du kan læse mere om vores brug af cookies.